illustrerte instruksjoner

ILLUSTRERTE INSTRUKSJONER
——————————
Bland løsningen grundig
ved kraftig risting eller
rotering.
La løsningen sette seg
i 5-10 minutter før bruk i en
testeprosedyre.
Før en pipette forsiktig inn
til bunnen av flasken og
fjern en enkelt dråpe for
testing.
Se laboratoriets SOP, fargeeller settprodusentens
instruksjoner for
testprosedyrer.
LIT.2287.NOR Rev A
Norsk
Side 1 av 1