P0 - Prekvalifisering Informasjon

P0 - Prekvalifisering
Informasjon
Hva innebærer Prekvalifiseringsordningen?
Prekvalifiserte installatørvirksomheter kan utføre arbeidsoppdrag for Nordlandsnett i
lavspent distribusjonsnett
•
P0 = Lavspent på stikkledningsnivå
–
–
–
–
–
–
P0 Nivå 2 = kobling på isolerte luftnett
Legging av stikkledning
Tilkobling i kabelskap
Målermontasje direktemålt
Inn/utkobling
Montering XLPU skap
Byggestrøm
- Inn/utkobling EX
- Overgang til 3 fase
 ferdigprisede pakker på ulike oppdrag
Fordeler Installatør:
- Raskere saksbehandling
- Fortinn med å kunne utføre nettjenestene samtidig som husinstallasjonen
- Mulighet til fortjeneste
- Fornøyde sluttkunder
Nordlandsnett ønsker flere tilbydere for å ivareta
arbeidsoppgaver i distribusjonsnettet
Ved å delta på et kursopplegg i regi av Nordlandsnett kan din
virksomhet prekvalifiseres til å utføre arbeid i deler av nettet.
Ta kontakt med Nordlandsnett for mer informasjon
[email protected]
Tlf 90095724