420 kV Modalen - Mongstad

420 kV Modalen - Mongstad
1.6
justert ilandføring
1.0
justert alt 1
3.3
2.3
ny mast 68
2.4a
2.2
1.1a
2.0 3.1a
3.0
2.0
3.4b
Ü
0
5
10
20 Kilometer
Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS