MÅNEDSPLAN FOR TOMMELITEN Februar 2017

MÅNEDSPLAN FOR TOMMELITEN
Februar
2017
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
30.
Josefine begynner på
Tommeliten
31.
1.
2.
Tema Bukkene
3.
Musikksamling
med
rytmeinstrumenter
Turdag
Planleggingsdag
Bruse
6.
7.
Tema Bukkene
Bruse
8.
13.
Barnehagen er
stengt
10.
Turdag
9.
Studentene
(Karoline og Jorid)
har kunstaktivitet
ute.
14.
15.
16.
17.
Tema Bukkene Bruse
Musikksamling
med
rytmeinstrumenter
Utedag
ledet av
student
Jorid
Tema Bukkene
Bruse
Fredagsdisco
20.
21.
Musikksamling
med
rytmeinstrumenter
22.
Turdag
23.
Sansesamling
24.
Vi markerer samenes
nasjonaldag i
Fredagsdisco
barnehagen
Tema Bukkene Bruse
Karneval i
barnehagen
27.
Lek på fotballbanen
28.
Musikksamling
med
rytmeinstrumenter
Månedsskriv for Tommeliten
Hei alle foreldre på Tommeliten.
I løpet av januar har vi fått en ny jente på avdelingen. Hun heter Ylva, og har allerede funnet
seg godt til rette på Tommeliten. Mandag 30.januar får vi en ny jente som heter Josefine. Vi
ønsker henne hjertelig velkommen til oss. Anne-Grete har jobbet en del som vikar for styrer i
januar, dette vil hun også gjøre en del i februar.
Vi ser at lek og språk er stor utvikling på avdelingen. Vi jobber masse med å være
tilstedeværende voksne, både som språkmodeller, og som støtte i lek og sosialt samspill.
Vi er veldig glade for at vi har fått våre flinke studenter Karoline og Jorid tilbake i praksis. De
går 2.klasse på Barnehagelærerlinjen på Høgskolen, og skal ha spennende aktiviteter
sammen med oss i februar. Blant annet skal de ha kunstprosjekt sammen med barna, og
arrangere to utedager.
Februar blir i stor grad preget av at vi skal ha karneval 24.februar. Barna på Tommeliten skal
lage kostymer utfra eventyret om «De tre Bukkene Bruse». Vi forteller eventyr, synger/
forteller om geitebukker og troll, og har sangleker som blant annet «Hokus og pokus». Det er
viktig å understreke at dere ikke skal ha med kostymer hjemmefra, vi lager alt i barnehagen.
Vi minner på at Barnehagen er stengt 3.februr på grunn av planleggingsdag.
Vi vi vil også komme med en sterk oppfordring til å svare på årets brukerundersøkelse.
Denne kommer både på mail, og på sms (med link). Vi hjelper dere gjerne.
Ha en fin februar måned.
Hilsen personalet på Tommeliten