Innsøking videregående skole 2014

Innsøking videregående skole
2017
Viktige frister
• 1. februar – individuell vurdering og
minoritetsspråklige linjer.
• 1.mars kl.23.59 – ordinær søknad
• Første uken i juli – 1.inntaksrunde.
NB! Plassen MÅ bekreftes!!!!
Husk å hake av for utstyrsstipend.
SE SØKERKATALOGEN.
 HUSK Å MØTE FØRSTE SKOLEDAG.
Hva påvirker elevene valg?







Interesser, evner, motivasjon, trivsel m.m.
Ha kunnskap om ulike retninger.
Foresatte og foresattes yrker.
Lønn
Venner
UDV
NB! Elevenes ansvar å søke.
Hva trenger elevene for å søke?






Vigo.no
Standpunktkarakterer
Pin-kode fra MinID
Mobiltelefon
Personlig passord
Personnummer 11 siffer
 NB! Man har nå forttrinnsrett til plass på vg2 og vg3
studiespesialisering på sammen skole.
To hovedvalg eller kombinasjon?




Studieforberedende – gir studiekompetanse
Yrkesfaglig – 2 år skole + ca.2 år læretid
Påbygning til generell studiekompetanse
TAF
Hva kan man søke?
. Studiespesialisering (TEORI):
 A. Med idrett
 B. Kunst, design og arkitektur
 C. Medier og kommunikasjon
 D. Musikk, dans og drama
 E. «Vanlig» studiespesialisering
 - ALLE GIR STUDIEKOMPETANSE










2. YRKESFAG (PRAKSIS)
- Bygg og anlegg
Design og håndverk
Elektrofag
Helse og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon
- LÆRETID OG FAGBREV
 + påbygg gir studiekompetanse
Hvordan skal søknaden se ut?
 3 programområder i prioritert rekkefølge.
 6 skoler pr.programområde
NB!!! Ombestemmer du deg etter fristen må man selv ta
kontakt med Inntakskontoret.
Søke privatskole?




Søke på skolens hjemmesider
Noen ligger på vigo eks. St.Paul gymnas
Tidligere svarfrister.
Depositum
Velkommen til Fana Private Gymnas







Nyttige nettsider.
Vilbli.no
Vigo.no
Mittyrke.no
Utdanning.no
Yrkeslabyrinten.no
Mittvalg.no
Nav.no
 INNTAKSKONTORET: 55 239460