Muligheter på eget bruk?!

Muligheter på eget bruk?!
Mulighetsmøte for unge bønder, blivende bønder,
etablerte bønder som ønsker å se muligheter på egen gård og
nysgjerrige bønder fra Malvik, Trondheim, Klæbu, Skaun, Melhus og
Midtre-Gauldal. Velkommen skal du være!
Tirsdag 14. februar kl 19 – 22 på Skjetlein grønt
kompetansesenter, Leinstrand i Trondheim
Program








Velkommen ved kommunene
Presentasjon av kartleggingsskjema som vi bruker gjennom
hele møtet ved bondelaget
Melhus Øvre/Medalshus Andelslandbruk ved Astrid
Sæther
«Et mangfold av muligheter – nye næringer» ved
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Vi dukker ned i mulighetskartene våre, så lar vi naboen
ta en titt. Kanskje han/hun har noe å tilføye?
Kveldsmat
Kort om finansieringsmuligheter/støtteordninger ved kommunene
Nettverk for nye, unge og blivende bønder noe for deg? ved bondelaget
Påmelding på e-post til [email protected] eller sms 90566342 innen 10. februar
Arrangør: