A-07 Snitt tavlevegg

T
U
Hovedprinsipp klasserom 60 m2
Himling
2820
Interaktiv tavle
199x135
1350
Whiteboard
200x120
1200
C1004
Klasserom
55.5 m²
Eks kritt tavle
kappes til 200x120
Rev
Kabelkanal
Endring
Utført Kontr.
Dato
Prosjekt:
1990
2000
Brandbu ungdomsskole
900
2000
Gnr 76 / Bnr 19
Tiltakshaver:
Gran kommune
Plan 1 etasje
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
182000
6428
SG arkitektur
SG arkitektur as
Hvervenmoveien 49
3511 Høneføss
Tlf: 32 17 06 20
www.sgark.no
Org.nr. 992 006 994
Fase:
Tegnet:
Kontrollert:
DETALJPROSJEKT
gpl
km
Målestokk:
Format:
Prosjekt nr:
Dato:
2640
06.02.17.
1:25
A3
Snitt tavler
Fag
A
Tegn.type
Etasje
Løpenr.
40 . 00 005
Rev.