LM7 06.01-17 Generaldebatt

Landsmøtet Sakspapir
Møtedato
Ansvarlig
Saksnummer
Gjelder
03.02.2017-05.02.2017
Sentralstyret
LM7 06.01-17
Generaldebatt
1
GENERALDEBATT
2
3
FORMÅL
Legge til rette for en åpen debattarena i organisasjonen.
4
5
6
7
8
9
10
SAKSPRESENTASJON
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
VURDERING
23
24
25
INNSTILLING
En generaldebatt er organisasjonens frie debatt. Her kan delegater og observatører ta opp temaer
som man vil løfte for landsmøtet. Generaldebatten er ikke tiltenkt som en arena for
møteevaluering, men en politisk debattarena.
Fristen for sende inn forslag til temaer for generaldebatten er satt til XX. mars. Forslag som
forhåndsinnsendes innen denne fristen blir prioritert. Send forslag til [email protected]
Tenk på hvilke saker du ønsker å løfte. Det anbefales at innlegg forberedes i forkant av
landsmøtet. Generaldebatten skal ikke være en arena for omkamper på saker som er diskutert
tidligere. Denne debatten er ment som en arena for nye saker, meninger eller temaer du vil
presentere for landsmøtet.
Ordstyrerne leder debatten. Under hele møtet foregår inntegning via en talerliste.
Sentralstyret håper landsmøtet vil benytte muligheten til å diskutere fritt, og at det blir en nyttig og
inkluderende generaldebatt.
God debatt!
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.
LM7 06.01-17 Generaldebatt
1 sider