Endelig En - Ammerud skole

”hudøy er nok
verdens beste sted!
man får nye venner
og minner for livet!
Sitat fra en av
Jentene på Hudøy
2017
Har du
h
ørt om..
Dau
Kjærligh mannsbukta, S
ydspis
etssti
”Dere gjør en FANTASTISK jobb - og vi fikk hjem et
barn som hadde vokst MASSE på 12 dager - både
inni og utenpå. Han hadde til og med ”kyssa litt”.
Kan ikke bli bedre sommerferie enn det!
g
i
l
e
d
n
E
r
e
m
som
!
e
i
fer
Sitat fra en pappa
en, Bratt
sen,
Øy, Lag
fjell, Ka
unen,
ptein Kro
Manfred Elsebukta, Pa
ks
nsergre
, Ok
vling
Den Grø seknuten, Det
Hule Tre en,
nne Ma
nn
et,
historie
n om Ste en eller kanskje
eeee
med på
Hudøy o veeee...? Bli
sammen g opplev alt
du også
!
Hjem
Hudøy
med
sekken
full
Når
camp
Hudøy?
Hjem
frafra
Hudøy
med
sekken
full
avav Når
erer
camp
Hudøy?
12-dagers
de som
ut4.
av-4.
7. trinn:
12-dagers
leirleir
for for
de som
går går
ut av
7. -trinn:
opplevelser
vennskapsbånd Periode
PeriodeFra Fra
Dager
opplevelser
ogog
nyenye
vennskapsbånd
Til Til
Dager
Hvorfor
la barna
reise
på sommerleir
til idylliske
Hvorfor
ikkeikke
la barna
reise
på sommerleir
til idylliske
Hudøy
i Oslofjorden
mens
du jobber
denne
sommeren?
Hudøy
i Oslofjorden
mens
du jobber
denne
sommeren?
HerHer
de bade,
spille
fotball,
krabber,
i skogen,
kankan
de bade,
spille
fotball,
fiskefiske
krabber,
lekeleke
i skogen,
dra dra
på stormtur,
bøker
oghjemmelaget
få hjemmelaget
på stormtur,
leselese
bøker
og få
mat.mat.
OverOver
425425
i alderen
år koser
på Hudøy
samtidig
og bor
barnbarn
i alderen
8-138-13
år koser
seg seg
på Hudøy
samtidig
og bor
på øyas
11 forskjellige
leirsteder.
på øyas
11 forskjellige
leirsteder.
ønske
en uforglemmelig
sommer
reiser
barna
hjem
MedMed
ønske
om om
en uforglemmelig
sommer
reiser
barna
hjem
sekken
av opplevelser
og nye
vennskapsbånd.
medmed
sekken
full full
av opplevelser
og nye
vennskapsbånd.
Erfarne
ledere
Erfarne
ledere
formål
å skape
gode
sommerminner
for barn
VårtVårt
formål
er åer
skape
gode
sommerminner
for barn
og og
unge
i trygge
omgivelser.
Vi har
dyktige
og engasjerte
unge
i trygge
omgivelser.
Vi har
dyktige
og engasjerte
medarbeidere
vi rekrutterer
fra høgskoler
og universimedarbeidere
somsom
vi rekrutterer
fra høgskoler
og universii Norge.
barna
kommer
får ansatte
førstehjelp
teterteter
i Norge.
Før Før
barna
kommer
får ansatte
førstehjelp
og og
sikkerhetsopplæring
av ledelsen
og helsetjenesten
på øya.
sikkerhetsopplæring
av ledelsen
og helsetjenesten
på øya.
Tilsammen
arbeider
mennesker
å skape
Tilsammen
arbeider
overover
120120
mennesker
for åfor
skape
en en
barna
vil glemme.
ferieferie
barna
aldrialdri
vil glemme.
1 1
2 2
3 3
26/6
mandag 7/7 7/7
fredag 12 12
26/6
mandag
fredag
onsdag 23/723/7
søndag12 12
12/712/7
onsdag
søndag
mandag 11/811/8
fredag 12 12
31/731/7
mandag
fredag
5-dagers
de som
ut2.
av- 2.
3. trinn:
5-dagers
leirleir
for for
de som
går går
ut av
3. -trinn:
PeriodeFra Fra
Dager
Periode
Til Til
Dager
onsdag 16/716/7
søndag5 5
4 4
12/712/7
onsdag
søndag
onsdag 23/723/7
søndag5 5
5 5
19/719/7
onsdag
søndag
mandag 4/84/8
fredag 5 5
6 6
31/731/7
mandag
fredag
mandag 11/811/8
fredag 5 5
7 7
7/8 7/8
mandag
fredag
Pris
Pris
”Deregjør
gjørenenFANTASTISK
FANTASTISKjobb
jobb- og
- ogvi vifikk
fikkhjem
hjemetet
”Dere
barnsom
somhadde
haddevokst
vokstMASSE
MASSEpåpå1212dager
dager- både
- både
barn
inniogogutenpå.
utenpå.Han
Hanhadde
haddetiltilogogmed
med”kyssa
”kyssalitt”.
litt”.
inni
Kanikke
ikkebliblibedre
bedresommerferie
sommerferieenn
enndet!
det!
Kan
Makspris
for 12-dagers
opphold
4 690
kroner.
Makspris
for 12-dagers
opphold
er 4er690
kroner.
Makspris
for 5-dagers
opphold
2 345
kroner.
Makspris
for 5-dagers
opphold
er 2er345
kroner.
Prisen
er inntektsregulert.
Altinkludert
er inkludert
Prisen
er inntektsregulert.
Alt er
i i
prisen,
transport
mellom
og Hudøy.
prisen,
ogsåogså
transport
mellom
OsloOslo
og Hudøy.
Se Se
fullstendig
prisoversikt
på www.camphudøy.no
fullstendig
prisoversikt
på www.camphudøy.no
er ingen
i verden
er bedre
å være
”Det”Det
er ingen
jobbjobb
i verden
somsom
er bedre
ennenn
å være
medmed
å skape
gode
ferieminner
for barn
atskal
de skal
få lov
på åpåskape
gode
ferieminner
for barn
vedved
at de
få lov
å være
igjen!”.
Søknadsskjema
finner
du www.camphudøy.no
på www.camphudøy.no
å være
barnbarn
igjen!”.
Søknadsskjema
finner
du på
Påmeldingsfrist
er mars
17. mars
2017
Påmeldingsfrist
er 17.
2017
Tilbakemelding
i løpet
av uke
Vi har
loddTilbakemelding
i løpet
av uke
14. 14.
Vi har
loddtrekning
på plassene
og det
er derfor
”førstetrekning
på plassene
og det
er derfor
ikkeikke
”førstemann-til-mølla”
gjelder.
mann-til-mølla”
somsom
gjelder.
Meld
deg
i dag!
Meld
deg
påpå
i dag!
tilbud
for
alle
Oslo-elever
Et Et
tilbud
for
alle
Oslo-elever
frafra
7. trinn
2. 2.
- 7.- trinn
en pappa
SitatSitat
fra fra
en pappa
Camp
Hudøy
er drevet
av Stiftelsen
Hudøy
et samarbeid
Camp
Hudøy
er drevet
av Stiftelsen
Hudøy
– et–samarbeid
mellom
Kirkens
Bymisjon
og Oslo
kommune.
Tilbudet
mellom
Kirkens
Bymisjon
og Oslo
kommune.
Tilbudet
er er
rettet
elever
på 2.-7.-trinn
i Oslo-skolen.
I løpet
rettet
motmot
allealle
elever
på 2.-7.-trinn
i Oslo-skolen.
I løpet
av av Stiftelsen
Stiftelsen
Hudøy,
Tollbugata
3, 0152
Hudøy,
Tollbugata
3, 0152
OsloOslo
sesongen
1 390
på Hudøy.
sesongen
er 1er
390
barnbarn
på Hudøy.
Telefon
22 55
36 23
55/23
22 55
36 07
55 07
Telefon
22 36
22/36
[email protected]
[email protected]
facebook.com/camphudoy
facebook.com/camphudoy
hudoy_offi
hudoy_offi
siellsiell
Design, foto og kart: Gundersen og Meg
mer
www.camphudøy.no
SeSe
mer
påpå
www.camphudøy.no
Design, foto og kart: Gundersen og Meg
A
A
K
K
K
AAK !!
SSJIJNINGG
Kontakt
Kontakt
Bli med til den magiske
sommerøya hudøy!
”Vil bare si at min datter er SUPERfornøyd med
oppholdet på Hudøy. De voksne, maten, nye venner,
aktivitetene. Når hun kom hjem sa hun: Pappa, hvis
jeg må velge mellom å dra til syden eller Hudøy
neste år, så velger jeg Hudøy!
Sitat fra en Pappa
Liker du sol, bading, diskotek, fotball, grilling, krabbefiske,
tegning, skattejakt, spøkelseshistorier, seilturer og samtidig
ikke er redd for å få MASSE nye venner?
Da er saken klar. Meld deg på Camp Hudøy! Vi tar deg med til barnas
egen paradisøy i Oslofjorden og sørger for at du får det gøy fra morgen
til kveld! Du kan ta med deg en venn eller du kan komme alene, for du
kommer garantert til å få nye venner. For her møter du gutter og jenter
fra hele Oslo, og dere har allerede en ting til felles når dere møtes; dere
er på Hudøy - OG DERE HAR DET HELT MAGISK!
Sees!
Bli med til den magiske
sommerøya hudøy!
Liker du sol, bading, diskotek, fotball, grilling, krabbefiske,
tegning, skattejakt, spøkelseshistorier, seilturer og samtidig
ikke er redd for å få MASSE nye venner?
”Dette er et veldig bra opplegg
Da er saken klar. Meld deg på Camp Hudøy! Vi tar deg med til barnas
for ungene. Det beste er at de
egen paradisøy i Oslofjorden og sørger for at du får det gøy fra morgen
må være uten sosiale medier, og
til kveld! Du kan ta med deg en venn eller du kan komme alene, for du
bare være sammen med andre.
Sitat fra en mamma kommer garantert til å få nye venner. For her møter du gutter og jenter
fra hele Oslo, og dere har allerede en ting til felles når dere møtes; dere
”Camp Hudøy er fantastisk. Uten
er på Hudøy - OG DERE HAR DET HELT MAGISK!
dette tilbudet hadde hjemmeferien blitt lang.
Sitat fra en pappa
Sees!
”dere har gitt henne
minner for livet. Takk!
Sitat fra en fornøyd mamma
TANTEØYA
Piss og puss
på Vika!
Kveldssola på
Støa-stranda!
Nordanaustet
NORDA
STØA
Vesta
VIKA
STRANNA
HØGDA
Gjøabanen
Sandvolley-bane
Klokketårnet
Saghuset
Åsly
ROA
BUKTA
Knausen
Kanonballturnering på
Gjøabanen!
Det Hule
Treet
Den Forheksa
Skogen
Seilskole ved
brygga!
Okseknuten
Både barn
og klær på
statitvet til
Lia!
Kjærlighetsstien
LIA
Gammel
mur
Villa
Cathrine
Brygga
JA-benken
Naustet
SLETTA
Seilbrygga
ØSTRÅT
FRYDENLUND
Middag serveres
på Østråt!
Huset Til
Else
Brattfjell
ENEBOER’N
Elsebukta
Pusten
På vei til
ELsebukta!
Kaptein Kroks
Hage
Toppunkt
Syd
Ferieidyll i
Daumannsbukta!
Daumannsbukta
Akkasjing
akkasjov
akkasjingsjing-sjovsjovsjov
KAPTEIN KROKS ØY
riff raff ra
(FOSFORØYA)
biff baff ba
sa sa sa
Kaptein Kroks
Trapp
Hule
bra bra bra
Hudøy hudøy hudøy
singeling koko
hudøy!!
www.camphudøy.no
Sukkerbiten
Lagunen
Sydspissen
N
V
Ø
S
På vei for
å kjøpe røde
pølser...?