SINTEF+S21819

NAS Høstmøte 2011
Støybygg III – kort introduksjon
Ved Herold Olsen, SINTEF IKT
•
•
•
•
•
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Jernbaneverket
Avinor
Forsvarsbygg
Klif
Teknologi for et bedre samfunn
1
Formålet med Støybygg III
•
•
Beregning av innendørs støy fra utendørs støykilder
Database for registrering av bygninger og deres lydisolerende konstruksjoner
•
•
Erstatte innemodulen i VSTØY
Erstatte tidligere versjoner av Støybygg
•
•
For bruk på nasjonalt nivå
Felles verktøy for alle offentlige kildeeiere
•
•
Skal brukes av offentlige forvaltere og planleggere
Og av konsulenter under utredning av støforhold I bygninger
•
•
Skal sikre en felles databasestruktur
Lik behandling på tvers av sektorer og eksperter
Teknologi for et bedre samfunn
2
Teknologi for et bedre samfunn
3
Teknologi for et bedre samfunn
4
Teknologi for et bedre samfunn
5
Teknologi for et bedre samfunn
6
Teknologi for et bedre samfunn
7
Teknologi for et bedre samfunn
8
Teknologi for et bedre samfunn
9
Teknologi for et bedre samfunn
10
Teknologi for et bedre samfunn
11
Teknologi for et bedre samfunn
12
Teknologi for et bedre samfunn
13
Teknologi for et bedre samfunn
14
Teknologi for et bedre samfunn
15