Mer informasjon - Bamble kommune

Langesund barneskole
v/Kirsten K. Skodvin
3970 Langesund
Tlf. 35967680
PRESSEMELDING!
Langesund 08.02. 2017
Langesund barneskoles Manila aksjon. Mandag 13. og Tirsdag 14.februar
Først en liten repetisjon av begrunnelse og formålet med Maniladagen:
*Langesund barneskole ønsket i 1993 å finne en felles, sosial oppgave skolen
og lokalmiljøet kunne jobbe sammen om. Det var enkelt å bestemme seg for
Rachel Trovis prosjekt mede i Manila. Rachel er jo fra Bamble, og da fikk vi en
fin lokal tilknytning. Samtidig visste vi at det var et stort behov for penger og
hjelp til, i første omgang, barna på søppelberget i Manila. Rachel kom og viste
oss bilder og fortalte, og alle på skolen, både små og store ble engasjert i saken.
Nå har arrangementet med innsamling av penger foregått hvert år siden 1993.
Vi har i disse årene samlet inn over 1,2 millioner kroner. Det er vi stolte av.
Det er viktig å få med at dette er et prosjekt hele skolekretsen er engasjert i.
FAU med foreldre stiller ”mannsterke” opp. Næringslivet i kommunen kommer
velvillig med masse flotte gevinster til vår utlodning. Foresatte baker kaker til
kafeen, og sender med elevene gevinster til basaren. Elever går med bøsser i
skolekretsen, og lærere og andre ansatte stiller opp på Åpen skole på
ettermiddag/kveld på innsamlingsdagen.
NB!! I år som i de siste årene kommer elevene med bøssene mandag 13. På
ettermiddag/kveld, som er dagen før
Selve Manila dagen, som er TIRSDAG 14.februar. Håper dere, på
kommunens hjemmeside, kan gi oss en skikkelig forhåndsomtale, slik at flest
mulig er forberedt til å ta imot bøssebærerne mandag, og til å komme på skolen
tirsdag! NB! Kontakt gjerne Solveig Gudmundsen,Jostein Gjærum eller
Kari Mette Ringdal Helle for mer informasjon.
Mailadresser: [email protected], [email protected], [email protected]
Vennlig hilsen Kirsten K. Skodvin (presseansvarlig)