program - Viken Filmsenter

PROGRAM
NATURFILMFAGDAG
08. FEBRUAR 2017
16:30 – 17:45
Internasjonal finansiering ved Adam Schmedes
Adam Schmedes er en dansk naturfilmskaper som driver Loke Film.
Med innspill.
14:00 – 14:20
Naturfilmens plass hos filmsentrene ved Ånund Austenå
17:45 – 18:00
Ånund Austenå er daglig leder ved Viken filmsenter AS.
Pause
14:20 – 14:35
18:00 – 19:00
Naturfilmforeningen presenterer seg ved Jan Erik Tangen
Tilskuddsgivernes tanker: Hvordan vurderer konsulenter og
Jan Erik Tangen er styreleder i naturfilmforeningen.
rådgivere en naturfilm?
En panelsamtale med Kalle Løchen filmkonsulent fra Viken
14:35 – 15:15
Filmsenter, Signe Pahle produksjonsrådgiver fra Viken Filmsenter.
Naturfilm og ”virkelig film” – om utfordringer, posisjon og
Helle Hansen dokumentarkonsulent Norsk Filminstitutt og Ola
status ved Arne Nævra
Hunnes produksjonsrådgiver Norsk Filminstitutt.
Arne Nævra er produsent og fotograf Naturbilder AS.
Moderert av: Ånund Austenå
15:15 – 15:35
19:00 – 19:45
Bakom naturfilmen ved Torgeir Beck Lande og Arne Nævra
Terje Dale, NRK Natur. Hvorfor er naturfilm viktig for NRK?
Arne Nævra og Torgeir Beck Lande driver Naturbilder AS.
20:00
15:35 – 15:55
Felles middag
Pause
15:55 – 16:30
Filmvisning med samtale