Roppemoen Motorsportsenter 18. mars 2017 • Kl 08.00

F
F
E
R
T
R
O
I
UN
ter
Joppemoen Motorsportsen
R
0
0
.
8
0
l
K
•
7
1
0
2
s
r
a
18. m
s
r
u
k
s
n
e
-Lis
r
e
t
s
o
p
e
d
n
e
n
n
e
p
S
g
n
i
n
e
r
t
e
r
ø
j
k
d
o
g
-Mye
d
e
m
e
s
n
a
r
r
u
k
n
o
K
,
r
e
m
m
o
r
k
e
l
i
o
m
h
e
r
r
i
fine p
Frode Le
?
U
D
r
e
m
kom