Pårørende til person med frontallappdemens

Pårørende til person med frontallappdemens?
Møt andre i samme situasjon
Når man er pårørende til personer med demens kan det av og til være veldig
godt å møte andre i samme situasjon. Derfor arrangerer vi møteplass i
Trondheim spesifikt for pårørende til personer med frontallappdemens.
Tid:
Sted:
tirsdag 4. april kl. 11:00-15:00
Trondheim, Scandic Nidelven
Program
Kl. 11:00
Kl. 11:10
Velkommen
Frontallappdemens og kognitiv svikt
v/ Lege på Namsos sykehus Hege Rasmussen
kl. 12:00
Kl. 12:15
Kl. 13:00
Kl. 14:00
Pause
«Min historie» v/ pårørende Bjørn
Nydelig lunsj i fra Nidelvens kjøkken
Erfaringsutveksling
v/ Julie Kruta, Trondheim ressurssenter for demens
Kl. 14:40
Veien videre – nye møteplasser og behov
v/ daglig leder Nasjonalforeningen Trøndelag Frode Mo
Kl. 15:00
Vel hjem
Påmelding:
Påmeldingsfrist:
[email protected] eller 73 52 62 64
tirsdag 21. mars