Frivilligeansvarlig.... 38 14 83 45 Transportsjef

Denne teksten vises på baksiden av adgangskortet. Den kan være så
lang som den avsatte plassen på kortets bakside tillater. På bunnen
av baksiden vises et generelt bilde for alle adgangskort til alle
personer i alle personkategorier. Mellom baksideteksten og bildet er
det reservert plass til eventuell fremtidig strekkode-funksjonalitet.
VIKTIGE TELEFONNUMMER:
Frivilligeansvarlig.... 38 14 83 45
Transportsjef.......... 38 14 83 45
Festivalsjef............. 38 14 83 45
Catering................. 38 14 83 45
Billettsalg............... 38 14 83 45
Overnatting............ 38 14 83 45
Innehaver av dette adgangskortet gis tilgang til alle forestillinger og
arrangement så lenge det er ledige plasser. Kortet er personlig og kan
ikke lånes bort til andre.