ukeplan: 19 tema: kunst, kultur og kreativitet.

UKEPLAN: 3
TEMA: Vennskap og lek
HUSK! Telefontid mellom kl. 09.00 og 13.00. Tlf.: 23191832/01.
Mail: [email protected]
kopi til: [email protected]
MANDAG:
TIRSDAG:
ONSDAG:
TORSDAG:
FREDAG:
MENY:
BRØD OG PÅLEGG
MENY:
BRØD OG PÅLEGG
MENY:
BRØD OG PÅLEGG
MENY:
MENY:
Ris og grønsaker.
2.-4. TRINN
LEKSEROM:
Barna har mulighet
for å gjøre leksene
sine
2. TRINN:
FYSISK
AKTIVITET OG
LEK
Klokkeleken
2. TRINN:
Læringstøttende:
Tallkjede
Prinsdal skolekor:
kl.14.15.
3.TRINN:
Læringsstøttende:
Tallkjede
SUPERFREDAG:
Mål:
Barna skal øve på
hoderegning.
Pluss og minus.
Mål: Barna skal
øve på
hoderegning, pluss
og minus.
3.&. 4. TRINN:
FYSISK
AKTIVITET
15.00-16.00
3.trinn:
Svømming gr.1
for påmeldte
3. TRINN:
Vennskapsmøte.
3.& 4. TRINN:
FYSISK AKTIVITET
14.30-15.30
KNEKKEBRØD OG
PÅLEGG
3.trinn:
Konstruksjon.
4.klasseklubben
JUST DANCE
2.trinn:
SKISKOLE
for påmeldte.