Strategikonferansen 2017

Rogaland
Strategikonferansen 2017
Sola, Quality Airport Hotel Stavanger, 14. og 15. februar
Program
Dag 1 – 14. februar
11.30
Lunsj
12.30
Velkommen
Janne Johnsen, leder KS fylkesstyre
12.40
Gjennomslag for kommunesektoren
Gunn Marit Helgesen, styreleder KS
Barnevern i endring?
13.10
Bedre hjelp der barna bor
Solveig Horne, barne- og likestillingsminister
13.40
Om å vokse opp i barnevernet i dag
Unge deler erfaringer og gir råd
barnevernsproffene i Forandringsfabrikken
14.25
Hvordan håndterer kommunen alvorlige barnevernssaker som
eksponeres i media?
Erfaringer fra Karmøy kommune
Jakob Bråtå, barnevernsleder og Aslaug Irene Skjold, helsesjef
Debatt
15.10
Pause
Arbeidsgiverpolitikk
15.30
Arbeidsgiverpolitiske utfordringer,
og om trusler og vold mot ansatte generelt og i barnevernet
spesielt
Hanne Børrestuen, spesialrådgiver KS Arbeidsliv
15.50
Debattheftet 2017
Karsten Kragh Langfeldt, spesialrådgiver KS Forhandling
16.30
Innlegg ved kommuner knyttet til spørsmålene i Debattheftet:
Spørsmål 1
Spørsmål 2
Spørsmål 3
Spørsmål 4 og 5
Eigersund
Vindafjord
Stavanger/Sandnes
Haugesund
Debatt
17.10
Pause
Inspirasjonsforedrag
17.20
Når Facebook ringer – hva gjør du da?
Karl Petersen, tidligere ordfører i Luleå kommune
18.20
Avslutning
19.30
Middag
Dag 2 – 15. februar
08.30
Velkommen
Magne Fjell, leder rådmannsutvalget
Arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland
08.40
Nye analyser fra NAV
Truls Nordahl, direktør NAV Rogaland
09.00
Hvordan bidrar Mulighetsterminalene?
Leif Andre Pedersen, prosjektleder Mulighetsterminalen
09.30
Hvilke hjelpetiltak har kommunen for arbeidsledige som ikke
lenger har krav på ytelser fra NAV?
Innlegg fra Sola, Haugesund og Eigersund kommune
Debatt
10.50
Pause/utsjekk
Digitalisering i kommunesektoren
11.30
Digitaliseringsarbeidet i Drammen kommune
Frank Barkved Digisjef, Drammen kommune
Ny digitaliseringsstrategi i KS
Inger Østensjø, områdedirektør KS
12.30
Lunsj for deltakere som ikke er delegater til Fylkesmøtet
12.30
Fylkesmøte
12.30
Samling for personalsjefer
13.30
Lunsj