Aktivitetsplan ()

Uke
5
6
7
Mandag
Tirsdag
Blå gruppe er i gymsalen
PALS møte
Grønn gruppe er i gymsalen
PALS møte
Gul gruppe er i gymsalen
8
Vinterferie
Grønn og gul gruppe er på
forming
Onsdag
Torsdag
Fredag
Alle som vil er i gymsalen
Forskningsprosjekt for rød og
blå gruppe
Barnebestemte aktiviteter
Alle som vil er i gymsalen
Forskningsprosjekt for gul og
grønn gruppe
Alle som vil er i gymsalen
Vinterferie
Vinterferie
Blå og rød gruppe er på
forming
Vinterferie
Barnebestemte aktiviteter
Barnebestemte aktiviteter
Vinterferie
Månedens tema:
Fantasi
Info:
Husk å levere påmeldingslapp for vinterferien. Dette gjelder uavhengig om barnet skal være her i ferien eller ikke.
Vi jobber med å holde orden i garderoben og rommene på basen denne måneden. Fint om alle snakker med barnet hjemme, og evt. tar seg en tur innom plassen for å se om det trengs påfyll eller tømming av klær. Det er begrenset med
plass, så fint hvis klær utenfor sesong tas med hjem.
Vi starter opp med forskningsprosjekt denne måneden. To og to grupper får hver sin torsdag til å lage eksperimenter av ulike slag.
PALS:
Jeg holder orden på plassen min i garderoben.
Jeg rydder etter meg når jeg er ferdig med å leke.
Kontaktinformasjon Finstad SFO:
Her jobber: Helene, Beyan, Heidi, Hege, Adrian, Jeanett, Margrethe, Mirva og Lars.
TLF: 48 95 74 92
Baseansvarlig: Lars Lundby, [email protected] (mail besvares fra tirsdag til onsdag frem til kl. 12:00).
SFO-leder: Jan Pålsson, 64 85 30 62/41 37 87 38 [email protected]
Kontaktinformasjon Finstad skole:
TLF: 64 85 30 50
Web: http://www.ski.kommune.no/skoler/finstad/
Mail: [email protected]