Etterpolering 2 hus

BIOVAC®
ETTERPOLERING
LØSNINGER FOR 2 HUS (10pe)
SLAMSIKRING OG HYGIENISERING
ETTEPOLERING
2 HUS
Slamsikring
Restorganisk-/suspendert stoff
Utslipp til vann eller jord
Selvfall
Biovac FD10N GRP
Biovac FD10pe
0138
0138
Slamavskiller BG 2m3
Slamavskiller BG 2m3
0141
Halsforlenger
Ø600X250
Biovac FD10N GRP
1332
Slamavskiller BG 2m3
med pumpe og alarm
Pumpe
Biovac FD10pe
1332
Slamavskiller BG 2m3
med pumpe og alarm
0141
Halsforlenger
Ø600X250
NB!
Der det er beskrevet infiltrasjon som endel av renseløsningen må egnet støtbelaster velges utifra
kriterier gitt i rapport, løsningsbeskrivelese og/eller utslippstillatelse.
Slamsikring med hygienisering
Restorganisk-/suspendert stoff og bakterier
Utslipp til vann eller jord
Selvfall
Pumpe
Biovac FD10N GRP
Biovac FD10pe
Biovac FD10N GRP
Biovac FD10pe
0138
Slamavskiller BG 2m3
0138
Slamavskiller BG 2m3
0141
Halsforlenger
Ø600X250
12031105
Doseringssystem til
hygiensieringsanlegg
1332
Slamavskiller BG 2m3
med pumpe og alarm
1332
Slamavskiller BG 2m3
med pumpe og alarm
0141
Halsforlenger
Ø600X250
12031105
Doseringssystem til
hygiensieringsanlegg
12031105
Doseringssystem til
hygiensieringsanlegg
– med tanke på fremtiden
12031105
Doseringssystem til
hygiensieringsanlegg
Biovac Environmental Technology AS, Farexvegen 19, N-2016 Frogner
Tel: +47 63 86 64 60, E-post: [email protected], www.biovac.no
HACO®
ETTERPOLERING
LØSNINGER FOR 2 HUS (10pe)
VANNMETTET ETTERPOLERINGSFILTER
ETTEPOLERING
2 HUS
Slamsikring vannmettet EP
Restorganisk-/suspendert stoff og restfosfor
Biovac FD10N GRP
1328
Vannmettet EP-10pe for Biovac
FD10N GRP
Utslipp til vann eller jord
Biovac FD10pe
1325
Vannmettet EP-10pe
Andre leverandører 10pe
1325
Vannmettet EP-10pe
NB!
Ingen garanti på utslippverdier!!
Se tegning A 8241
Se tegning A 8244
Se tegning A 8244
Haco EP-filter 10pe for Biovac
FD10N GRP
Vannmettet EP-filter 10pe
Vannmettet EP-filter 10pe
Slamsikring vannmettet EP
Restorganisk-/suspendert stoff, restfosfor og bakterier
Biovac FD10N GRP
1328
Vannmettet EP-10pe for Biovac
FD10N GRP
12031105
Doseringssystem til
hygiensieringsanlegg
Utslipp til vann eller jord
Biovac FD10pe
1325
Vannmettet EP-10pe
Andre leverandører 10pe
Leveres ikke
12031105
Doseringssystem til
hygiensieringsanlegg
Se tegning A 8241
Se tegning A 8244
Se tegning A 8244
Haco EP-filter 10pe for Biovac
FD10N GRP
Vannmettet EP-filter 10pe
Vannmettet EP-filter 10pe
– med tanke på fremtiden
Biovac Environmental Technology AS, Farexvegen 19, N-2016 Frogner
Tel: +47 63 86 64 60, E-post: [email protected], www.biovac.no