Ukeplan Solstua uke 06 filetype pdf

Ukeplan,Solstua (uke06.),06Feb.-10Feb.
Mandag
Tirsdag
Utelek-13:30-14:30
Utelek-13:30-14:30
Matstund- 14:30-14:55
Matstund- 14:30-14:55
Gymsal 1C-1A
(15:00- 16:00) to saler
A-ball og forskjellige leker i
andre gymsal(Slåball,stiv heks
med ball)
Gymsal –1B
(15:00- 16:00) en sal
A-Ball
Onsdag
Matstund – 13.30-14:00
Utelek – 15:00-16:00
Musikkstund
med
Dgruppa kl.14:00.Vi synger
vinter sanger og danser
sammen med barna og
voksene.
Torsdag
Fredag
Aks.tar over- 11:30
Matstund – 13:30-14:15
Matstund- 13:30-14:00
Sjakk
(14:15:14:55)
Læringstøttende aktivitet
Læringstøttende aktivitet
Læringstøttende aktivitet
Fysisk aktivitet og lek
Teater med Killa og
Jonas
(kl.15:00-16:00)
Påmeldingsaktivitet
Læringstøttende aktivitet
Kunst,Kultur og Kreativitet
Fysisk aktivitet og lek
Kunst,Kultur og Kreativitet
Valgfritt
Strikke og brodere
med Killa og Aman
Kreativ hobby med Kathrine
og Jonas.( Kl.15:00-16:00)
Påmeldingsaktivitet
Besøk til
Sofagrisene(4.trinns
basen) og
Katta(3.trinns basen)
(valgfritt)
(15:00)
Info: Husk å krysse
Kunst,Kultur og Kreativitet
Læringstøttende aktivitet
Læringstøttende aktivitet
Natur,tekninkk og miljø
Natur, teknikk og miljø
Turdag
Aketur
11:30-13:15
Rett etter skolen skal vi på
aketur til Grinda. De som
ønsker kan ha med eget
akebrett.
Natur , teknikk og miljø
Fysisk aktivitet og lek
Yoga Kurs med Killa
(Kl.14:30-15:30)
Uke:- 3-4-5 og 6
Påmeldingsaktivitet
Ballett
(kl.14:00-14:45)
Teater:-Trygve 1A,Emma 1A,Isabel 1A, Ingrid S 1A, Vilja 1B, Nora 1B,Charlotte 1C, Kine 1C,Ravn 1C,Mattis 1C,Trygve 1C
Kreativt hobby:-Emma1A, Isabel1A, Ingrid 1A, Mia 1A,Ellinor 1B,Katharina1B,Vilija 1B,Nora 1B,Charlotte1C, Eirik1C,Kine1C, Magnus1C,Selin 1C,Lina
1C,Ingrid 1C,Amalie 1C.
Yoga:-August 1A, Edvarda 1A,Nora 1A,Trygve 1A,Ellinor 1B,Linnea D.1B, Nora 1B,Sondre 1B, Vilja 1B,Lina 1C, Theo 1C
Solstua: 23005384
[email protected]
Solstua: 23005384
[email protected]