Samfunnssikkerhetskonferansen 2017 6. februar 2017

Samfunnssikkerhetskonferansen 2017
6. februar 2017
Admiral Haakon Bruun-Hanssen
Forsvarssjef
Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø
Redningsaksjon til sjøs
HV i samarbeid med politiet
Søk etter savnede
Brannslukningskapasitet
Strategisk evakueringskapasitet / SAS avtalen
Demolering av eksplosiver
Brannslukking til havs
Evakuering av personell fra ebolarammet område
Bistand til beredskapstroppen
Vaktmannskaper i krise
Redningstjenesten
Totalforsvarsforum på FOH
Uskadeliggjøring av eksplosiver
Forsvarets spesialstyrker – Kontra terror
Mannskapsvolum ved naturkatastrofer
Søk og redning i vinterfjellet
Bistand til politiet
Oljevernberedskap
Brannslukningskapasiteter
Sanitetskompetanse