Dyrking av grønt for en grønn planet

Dyrking av grønt for en
grønn planet
Skolehageseminaret 2017
Kirsty McKinnon
Hvilke kriterier ?
• Mangfold
• Tiltrekkende på
pollinerende insekter
• Nitrogenfikserende
• Dype og grunne røtter
• Næringsrike
• Flerårige – bra for
jordstrukturen
• Utnytte sesongen mest
mulig
Andre?