Ukeplan_uke 6 filetype pdf

UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE 6
Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår.
Mandag 06.01
Tirsdag 07.02
Onsdag 08.02
Torsdag 09.02
Fredag 10.03
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
TIEY – Norsk
Spørreord og
spørresetninger.
TIEY – Norsk
Spørreord og
spørresetninger.
TIEY-regning
Lesing og
TIEY – Norsk
Spørreord og
spørresetninger.
Tallene til 100.
Samfunnsfag/Natur
Engelsk.
Face and body.
Musikk/Gym
Folkemusikk.
Regning.
-fag:
Tallene til 100.
Samer.
Slutt kl.13.00
Slutt kl.13.30
Slutt kl.13.30
skriving.
Slutt kl.13.30
Ukas elev
Bibliotek: 2.3 og
2.4
Slutt kl.13.00
Her er oversikt over trinnkontaktene for 2. trinn:
2.1: Hilde - mamma til Kaja: [email protected]
2.1: Dave - pappa til Leon: [email protected]
2.2: Hilde - mamma til Elise (FAU): [email protected]
2.2: Beate - mamma til Victoria: [email protected]
2.3: Helle - mamma til Vår (FAU): [email protected]
2.3: Bjørn - pappa til Elias (FAU vara): [email protected]
2.4: Bente - mamma til Marte: [email protected]
2.4: Mari - mamma til Froste: [email protected]
AKS: 0730-0800:
AKS: 0730-0800:
AKS: 0730-0800:
Rundstykker og egg
Grøt
Brødmat
1330-1400: Brødmat
1330-1400: Brødmat
1330-1400:Brødmat.
Grøt
1345-1430: Utetid
1345-1430: Utetid
1345-1430: Utetid
1300-
1430-1500: Leksetid
1430-1530: LSA
1430-1530: LSA
1430-1600:
Vi jobber med
Vi jobber med:
Spørre ord og
spørresetninger
Spill
Kpk/tegning
1530-1600: Leksetid
Tallene til 100
1530-1600: Leksetid
AKS: 07300800:
1330:Brødmat
13151400:Utetid
1400-1600:
AKS: 0730-0800:
Ostesmørbrød
1300-1400: Utetid
1400-1430:
Tomatsuppe
1430- :
Film
Spill
Idrettshall
Kpk/tegning
Kpk/tegning
Maling
Kpk/tegning
Spill
Hobby
Konstruksjon
Spill
(P) Basket,
Konstruksjon
Hobby
Idrettshall
Konstruksjon
Idrettshall
Hobby
1600-1645
Perling
Stenger 1700
Stenger 1700
Stenger 1700
Stenger 1700
Info. til foresatte fra FAU:
Trinntreff for foreldre og elever på 2. trinn onsdag 8. februar kl. 17.30-19.00
Trinnkontaktene inviterer foreldre og barn på 2. trinn til et hyggelig arrangement på Ammerud
skole. Oppmøte ved hovedinngangen.
•
•
Det blir refleksorientering utenfor skolen. Dette går ut på at voksne og barn skal
finne reflekser ved hjelp av lommelykt eller hodelykt. Det er fint om man tar med
egen lykt, men det blir også mulig å låne.
I tillegg blir det servering av kaffe, te og saft innendørs – i Gullkroken. Her blir det
også en liten konkurranse.
Vi håper flest mulig kan komme! Hilsen trinnkontaktene på 2. trinn.
Info. til foresatte fra skolen:
-
Husk foreldremøte i uke 6, torsdag 9 februar kl. 17.30 i Gullkroken, ved hovedinngangen.
Trinnkontaktene på 2. trinn minner om trinntreff for foreldre og barn onsdag 8. februar
klokka 17.30. Møt opp utenfor hovedinngangen til Ammerud skole. Ta med lommelykt eller
hodelykt hvis dere har.
•
•
•
Vennligst sørg for at ditt barn har tilstrekkelig med klesskift på skolen.
Orddiktat, fredager: Vi ønsker at dere sammen med eleven utforsker hva ordet/begrepet betyr,
lage en setning med ordet, kan ordet brukes på andre måter osv.
Mattelekser og skrivelekser leveres inn torsdag. Lesemappen leveres fredag.
Lekser:
•
Mattelekse: Radius oppgavebok s. 69 – 71 i Radius 2.
- Tell fra 0 – 100 med femere, framlengs.
- Tell fra 0 – 100 med tiere, framlengs.
- Tell fra 0 – 50 med toere, framlengs.
•
Leselekse: Les i boken i lesemappa 15-20 minutter hver dag. Bruk leseskjema!
•
Skrivelekse: Gjør skriveleksen i norsk skrivebok
Ukas ord, begreper og høyfrekvente ord: Siste, seg, dobling, halvering, joik.
Ønsker alle en god helg hilsen:
Trinh, Sucre, Else, Liv, Tommy, Synnøve , Uma og Anette