TRENINGSTIDER ELEVAR våren 2017

TRENINGSTIDER ELEVAR våren 2017
IDRETTSHALL:
Måndag
Onsdag
19 - 20
18 - 19
SYMJEHALL: offentlig bading (gratis med elevkort)
Onsdag
Torsdag
Søndag
18 - 20
18 - 21
13.30 - 16 (partall veke)
STYRKEROM:
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
17 - 21
15.30 - 19
15.30 - 17, 19-21
15.30 - 19
14.30 - 17