PDF, 158 kB - Bø kommune

ill.bilde: Tine Poppe
Velkommen til
INFORMASJONSMØTE OM FOSTERHJEM
Onsdag 15. februar kl. 18.00 - 20.00
Adr. Bø ungdomsskole, Spektrum
Dette får du blant annet vite mer om:
• Hvem er fosterbarna?
• Hvorfor må barna flytte fra foreldrene sine?
• Hvordan blir du fosterforelder?
• Aktuelle PRIDE-kurs i 2017
En saksbehandler fra barneverntjenesten deltar.
Spørsmål? Kontakt Kari, tlf. 466 17 839
E-post: [email protected]
fosterhjem.no/telemark