JobZone UKI friidrettsskole

JobZone UKI friidrettsskole
En suksesshistorie!
Innhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deltagerutvikling
Hvorfor har vi lykkes?
Innhold
Leker
Økonomi
Gevinster
Hva er strategien videre?
Markedsføring
Utfordringer
Oppsummert
Deltagerutviklingen
Ny stadion
i 2012
350
300
250
200
Nes
friidrettsskole i
Nes Arena med
tot 92 delt.
150
Utvidet med
en uke i
august for 2012
100
50
Fra 2008 til 2011 var
friidrettsskolen kun
en uke i juni
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Hvorfor har vi lykkes?
• Kun aktive utøvere som trenere
– Får lønn for jobben
– Trenerne er 14 år eller eldre
– Svært gode tilbakemeldinger på trenerne
• Over 40 utøvere som trenere i aksjon i løpet av
sommeren
• Gjennomsnittlig 7-8 deltagere per trener
• I oppstarten hadde vi god hjelp fra JobZone og NFIF:
– Andreas Torkildsen på besøk i 2011
– Åsmund Martinsen og John Ertzgaard 2009-2010
Hvorfor har vi lykkes? #2
• Har hatt mest fokus på lek og aktivitet
- dette er viktigere enn friidretten selv
- all lek og aktivitet inneholder stort sett løp, hopp eller kast
- Foreldre setter veldig pris på at det er et alternativ til fotball
- Prøvd å sette sammen gode trenerteam
- Prøvd å sette sammen gode deltagergrupper
Ulike interesser
SFO ordning
• Staret opp med SFO tilbud fra 2015:
– 07:30 – 9:00 og 15:00 – 16:30
– 17 deltagere i 2016
– også veldig mye gode tilbakemeldinger
Frukt
Eksempel på timeplan
Mandag uke 26 2016
Team
Birgitte Marcus
09:00
09:25
09:50
Oppmøte
Vår
Tina & Tonje Veronica Sondre
Caroline
& & Claver
Henrik
Eli
Amalie Maren Emilie Ebba & Sofie Backup Backup
&
&
Joyel
Halvard Jonas
Oppmøte
Oppmøte
Oppmøte
Oppmøte Oppmøte
Oppmøte
Oppmøte Oppmøte
Oppmøte Oppmøte
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Oppvm
Vekslinger
Lengde 2
SprintBlokk Lengde 1
Hekk
Slåball
Høyde
Orientering Hinder
Stikkball
Memo
Kast
Lek
Sisten
10:15
Lek
SprintBlokk Lek
Hinder
Skiskyting Hekk
Kule
Team
building
Orientering Kast
Høyde
Kule
Memo
Stikkbal
Lengde 2
10:40
Stikkball
Memo
Skiskyting
Kast
Slåball
Lengde 2
Lengde 1
Lengde 1
Team
building
11:05
11:30
Sprinttest
Kule
Lengde 1
Stikkball
Memo
Hinder
Høyde
Skiskyting Slåball
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
11:55
12:20
Slåball
Vekslinger
Lunsj
Team
building
Hekk
Kule
Lek
Skiskyting
Lengde 2
Slåball
Hinder
Høyde
Lengde 1
Kast
Lek
12:45
Lek
Høyde
Slåball
Lek
Stikkball
13:10
Kule
Hinder
Team
building
Slåball
Memo
13:35
Hekk
Stikkball
Kule
Stikkball
Team
SprintBlokk building
14:00
SprintBlokk Høyde
Hekk
14:25
14:50
Memo
Lek
Avslutning
Avslutning
Oppmøte
Oppmøte
Sisten
Vekslinger
Orientering Kast
Høyde2
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Slåball
Sprinttest Hinder
Memo
Orientering Lengde 1
Høyde
Lengde 2
Stikkball
Sprinttest
Kule
Orientering Stikkball
Skiskyting
Memo
Vekslinger
Sprinttest
Hekk
Team
building
Kast
Skiskyting Kule
Orientering Sisten
Lengde 1
Memo
Sprinttest
Kast
Hinder
Lengde 2
Høyde
Skiskyting
Orientering Lengde 1
Hekk
Vekslinger
Høyde
Hinder
Kast
Memo
Sprinttest
Skiskyting
Orientering Lengde 1
Kule
Sprinttest Memo
Slåball
Lek
Skiskyting
Stikkball
Lek
Team
building
Kast
Sisten
Sprinttest
Hinder
Slåball
Stikkball
Hekk
Lengde 1
Høyde
Orientering Vekslinger Sisten
Team
building
Orientering Kast
Avslutning
Avslutning Avslutning Avslutning Avslutning Avslutning Avslutning
Lunsj
Orientering Hinder
Oppmøte
SprintBlokk Hekk
Team
building
Lek
SprintBlokk Skiskyting
Høyde
Oppmøte
Avslutning Avslutning Avslutning Avslutning
Lengde 2
Avslutning Avslutning
Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SprintBlokk
Sprinttest
Lengde
Høyde
Kule
Kast
Hekk
Vekslinger
Hinderløype
600 m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AirTrack
Stikkball
Memo
Sisten
Skiskyting
Slåball
Stylter
R&G lys
Knutemor
Orientering
Ulike leker:
Økonomi
Inntekter
Påmeldingsavgift juni:
Påmeldingsavgift august:
Sponsorinntekter
SFO
Sum
149 000
114 000
30 000
7 000
300 000
Utgifter
Trenerlønn juni
Trenerlønn august
T-skjorter
Andre utgifter
Sum
Ca overskudd
75 000
56 000
20 000
10 000
161 000
139 000
Gevinster
- som vi ikke tenkte på i forkant
• Veldig mange positive signaler fra mange hold
– Besteforeldre som var hardbarka fotballfolk begynte plutselig
å være positive til sponsing
• Vært sentralt i nødvendig goodwill for å få til
idrettsanleggene våre
• Positiv miljøeffekt for utøvere som også er trenere –
bedre sammensveiset gjeng
• Foreldre veldig positive til at de unge lovende får seg
sommerjobb
• Flere starter med friidrett når de er ungdommer
Hva er strategien videre?
• Fortsatt ha fokus på kvalitet
–
–
–
–
Mange nok og gode nok trenere
Kvaliteten må hele tiden vedlikeholdes og videreutvikles
Med over 200 deltagere på enkeltuker merker vi plassproblemer
Ta høyde for at det er enkelte som trenger ekstra oppmerksomhet
• Utvide med ikke friidrettsaktiviteter:
– Startet med orientering for 4 år siden – stor suksess
– Klatring – muligheter på naboskolen
– Har fått midler til å kjøpe Airtrack
• Fortsette med å gi tilbud til deltagere som trenger
ekstra tilrettlegging
Hva er strategien videre? #2
• Fokus på det som skaper aktivitet og det
deltagerne syns er morsomt
• Ha fokus på at trenerne også skal ha det
morsomt
Hva er strategien videre? #3
• Se på hva andre gjør som lykkes?
– Selv om vi har lykkes bra så kan vi bli mye bedre!
• Overnatting
• Høstferie
• Samarbeidende idretter
Markedsføring – store endringer
• Når vi startet opp så fungerte e-postlister veldig
bra
• Nå er vi mer på facebook – men usikker om vi
er tilstrekkelig gode
Markedsføring
• Flest mulige presseoppslag
– Deling av nettoppslag på facebook
• Vanskelig å få forhåndsomtale
• Innganger for forhåndsomtale:
–
–
–
–
–
–
–
Thorkildsen kommer
Utøvere som trenere
Rekorddeltagelse
Integrering og spesiell tilrettelegging
Unge ledere tar over skolen
SFO tilbud
Friidrettsskolen større enn fotballskolen
link eub
Markedsføring
• Har laget en promoteringsfilm: link
• T-skjorte med UKI friidrettsskole på:
Utfordringer
• Mange gode konkurrenter:
–
–
–
–
Fotballskole
Håndballskole
Turnskole
Skateskole
Men friidrettsskolen
fortsatt størst!
• Merker nedgang i påmelding etter en skole med dårlig vær
• Uheldig med skoleruteløsning
– F.eks. barneskoler slutter på onsdager eller starter på onsdager
• Plassproblemer
Oppsummert
•
•
•
•
Betalte trenere
Korte sesjoner – maks 25 min
Lek og friidrett
Lettere å arrangere med mange enn få
deltagere
Hold hodet
kaldt!