her

Internasjonal kreftdag ”We can - I can”
4. februar markerer FN og Verdens Helseorganisasjon (WHO) den internasjonale kreftdagen. I
perioden 2016-2018 har World Cancer day en kampanje med slagordet WE CAN - I CAN. Fokus er hva
samfunnet og enkeltmennesket kan gjøre.
Kampanjen vil utfordre oss alle, som samfunn og som enkeltindivider; - hva kan hvert enkelt
menneske gjøre for å redusere antall krefttilfeller nasjonalt og globalt? Vi kan alle bidra. Og hva kan
vi sammen gjøre for at hverdagen for dem som er berørt kan bli bedre?
Kreft rammer stadig flere
Antall krefttilfeller i Norge vil øke i årene fremover. Noe av årsaken til de høye tallene er at vi blir
stadig eldre. Kreft er en sykdom som kommer med stigende alder. Livsstilsfaktorer som tobakk,
alkohol, kosthold, fysisk inaktivitet og overdreven soling er medvirkende årsaker til den dystre
utviklingen.
I Norge fikk 31.651 personer kreft i 2014. Kreftregisteret har beregnet at 43.600 personer vil få kreft i
2030. Mange lever med kreft og kreftbehandling i flere år, og mer enn 10 000 personer dør årlig av
sykdommen. Nærmere halvparten er i alderen 35-74 år, og kreft er derfor den sykdommen som
bidrar mest til for tidlig død. De kreftformene som øker mest i Norge er de som er mulig å forebygge.
Kreft er også en av de vanligste dødsårsakene globalt, 8.2 millioner mennesker dør årlig av kreft.
De fire vanligste kreftformene i Norge er lungekreft, tykktarmskreft, brystkreft og prostatakreft
De senere årene har også forekomst av føflekkreft økt dramatisk. Årsaker til kreft er sammensatt, og
det er fortsatt mye vi ikke vet. Personer kan bli rammet av kreft selv om de har levd sunt hele livet.
Det er også flere som overlever kreft. I 1980 var halvparten av kreftrammede i live etter 5 år. Nå er
andelen mer enn to tredeler. Denne økningen skyldes både at kreftdiagnosen stilles tidligere og at
kreftbehandlingen er blitt bedre.
En tredjedel kan forebygges
Beregninger viser at en tredjedel av alle krefttilfeller kan unngås gjennom forebygging. Mange
tilfeller av føflekk-, lungekreft, flere tilfeller av tarmkreft og livmorhalskreft kunne vært forhindret.
Føflekkreft – malingt melanom
Forekomsten av ondartet føflekkreft har økt voldsomt. Siden 50-tallet har forekomsten blitt tidoblet.
Solarium, soling uten solkrem med solfaktor og hyppige reiser til solfylte strender blir for mye for
nordisk hud. Ved å bruke solkrem med høy faktor, unngå solforbrenning vil faren for føflekkreft
reduseres.
Lungekrefttallene er høye.
Mer enn 3000 personer fikk lungekreft i 2014. Røyking forårsaker ca 80% av tilfellene. Forekomsten
blant kvinner over 60 år øker, men fortsatt er det flest menn som rammes. Det forventes at
forekomsten vil være stabile inntil vi ser effekt av at antall røykere i Norge går ned.
Tykk- og endetarmskreft
Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har økt de siste årene. Årsaken til dette er endringer i
kosthold og livsstil. Norge har den største økningen og den høyeste forekomsten av tykk- og
endetarmskreft i Norden. Norske kvinner har Europas høyeste forekomst av tykk- og endetarmskreft.
Viktige risikofaktorer er kosthold, fedme og lite fysisk aktivitet.
Livmorhalskreft
Infeksjon med Humant Papillomavirus (HPV) er årsaken til utvikling av livmorhalskreft. Rundt 70
prosent av alle kvinner smittes i løpet av livet. I 90 prosent av tilfellene klarer kroppen å kvitte seg
med viruset av seg selv. Regelmessig kontroll for celleforandringer kan forebygge alvorlige tilfeller av
livmorhalskreft. Nå er det også mulig å beskytte seg gjennom HPV-vaksine.
Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge omfatter denne vaksinen. Jenter født etter tilbys 1991 gratis
vaksine.
Hvordan forebygge kreft?
De beste midlene vi har for å forebygge kreft handler om livsstil og ikke om enkeltstående tiltak.
Det er internasjonal faglig enighet om hva som kan bidra til å redusere risikoen for å utvikle kreft:
1.
Vær tobakksfri
2.
Unngå overvekt
3.
Ta deg tid til å holde deg i form
4.
Spis sunt og variert
5.
Vær forsiktig med alkohol
6.
Nyt sola uten å bli solbrent
7.
Forandringer i kroppen bør sjekkes av lege
8.
Delta på kreftundersøkelser og følg vaksinasjonsanbefalinger
9.
Følg anbefalinger for beskyttelse ved kontakt med kreftfremkallende stoffer
Vil du vite mer om forebygging? Nasjonal Kreftstrategi og Kreftforeningen har som mål at Norge skal
bli et foregangsland når det gjelder Kreftforebygging. Vil du vite mer kan du kontakte Kreftlinjen tlf
80057338 eller www.kreftforeningen.no. På www.helsenorge.no finner du kvalitetssikret og
oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.
Vi vet også at selv om en har tatt grep om livsstil og hva en skal gjøre for å forebygge, så kan en
likevel få kreft. Dette kan være vanskelig å godta. Noen blir ikke frisk av sin sykdom og dør av den.
Det viktig å holde fokus på gode dager og livskvalitet. Heldigvis har forskning gjort at medisin og
behandling er mer tilpasset den enkelte. 2 av 3 blir frisk og mange kan leve lenge med sin
kreftsykdom.
Uansett er det viktig å vite at kreft ikke bare berører et enkelt individ. Det berører ofte en hel familie.
Det er viktig at samfunnet generelt vet noe om hvordan en forebygger og også hvordan en kan bidra
og støtte de som er berørte.