produktdatablad (eu) 665/2013

PRODUKTDATABLAD (EU) 665/2013
a
Varemerke
Menuett
b
Modell
800234
c
Energieffektivitetsklasse
D
43
d
Anslag for årlig energiforbruk i kWh per år, basert på 50
gangers bruk.
Det faktisk årlige energiforbruket avhenger av hvordan
maskinen brukes.
e1
Klasse for rengjøringsytelse på teppe
E
e²
Ikke egnet for bruk på tepper med munnstykket som
følger med.
n/a
f1
Klasse for rengjøringsytelse på hardt gulv
C
f²
Ikke egnet for bruk på harde gulv med munnstykket som
følger med.
n/a
g
Partikkelutslippsklasse
G
h
Lydeffektnivå (dB(A))
79
i
Nominell effekt (W)
1200