BOWLS våren 2015

BOWLS våren 2015
TRENING I BLACK BOX
Fredager kl. 10.00 —12.00
kaffe og vaffel-pause!
Hver fredag fra 9. januar
til og med 19. juni.
Tilbud også tirsdager
Kl. 18.30—20.30
Kontakt/Frivilligsentralen:
Reidun Ingerø 926 42 648
Halden kommune/
folkehelsekoorodinator:
Gun Kleve 932 43 233