velkommen

Veien mot et smartere bygg
Vi ønsker å invitere deg til vårt arrangement
Veien mot et smartere bygg
på Felix Konferansesenter, Aker Brygge.
Arrangementet finner sted:
Tirsdag 28.februar kl. 8:30 til 13:00
Hvordan kan moderne teknologi gjøre oss friskere, smartere og
mer kreative – samtidig som vi sparer energi og minsker installasjons- og driftskostnadene i et bygg?
Svaret er behovsstyrt ventilasjon og trådløs kommunikasjon.
AGENDA
08:30
Oppmøte
09:00-09:15 Velkommen
Rolf Sørlie
09:15-10:00
Behovsstyrt ventilasjon – En forutsetning for nye energikrav?
Mats Eriksson,
tidl. leder for NVEF og VKE
10:00-10:15 PAUSE
10:15-12:00
Ny teknologi - WISE gir
muligheter for en bransje
i forandring
Glem kilometervis av kabler og tenk radiokommunikasjon.
Resultatet: en holdbar, fleksibel, skalerbar og helsefremmende
bygning.
Meld deg på her
12:00-13:00 Lunsj
VELKOMMEN
www.swegon.no
Alexander Hellström, VD, LumenRadio AB