Stabburs prosjekt springer ut fra «Gubbetreffen

Stabburs prosjekt springer ut fra «Gubbetreffen»
«Gubbetreffen» består av menn som hjelper menn til å få en meningsfull hverdag
med meningsfulle aktiviteter, på sykehjem.
kaffekosen hører med
sjefen på befaring 
I stabburet er det tenkt flere forskjellige typer aktiviteter. Etter ferien
håper vi på å få midler til trinn 2, som er innvendig rehabilitering.