Ny forskrift - Lærdal Kommune

LÆRDAL KOMMUNE
Kultur og oppvekst: Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde
Vedtak av ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde i Lærdal kommune (fastsett i
kommunestyret 09.02.17 med heimel i Opplæringslova av 17. juli 1998 § 8-1. ledd, andre
punkt).
Skulekrinsane/opptaksområde i Lærdal skal vera slik:
Oppvekst Borgund: 1.-7. trinn. Krinsen omfattar området for gamle Borgund kommune, med
gamle kommunegrensa som grense i vest.
Lærdalsøyri skule: Oppvekst Ljøsne inngår i krinsen til Lærdalsøyri skule. Krinsen omfattar
resten av kommunen. Alle elevar på ungdomssteget går på Lærdalsøyri skule.
Kart i målestokk 1: 100 000 følgjer som vedlegg til forskrifta. Forskrifta tek til å gjelde frå
01.07.2017 og erstattar forskrift av 01.07.12.