3. Adresseliste offentlege innstansar.xlsx

HØYRINGSPARTAR
offentlege instansar, interesseorganisasjonar
Partsnamn
Fiskeridirektoratet
BKK Nett
Kystverket
NVE
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Bergen og omland havnevesen
Bergen og omland friluftsråd
Fiskarlaget Vest
Statens vegvesen region vest
Nærmiljøutvalet Toftøy krins (Breivika hyttegrend)
Adresse
Pb. 185 sentrum
Postboks 7050
Postboks 1502
Postboks 53
Postboks 7310
Postboks 7900
Postboks 6040
Hellebakken 45
Slottsgt 3
Askedalen 4
Vestre Toft
Postnr
5804 Bergen
5020 Bergen
6025 Ålesund
6801 Førde
5020 Bergen
5020 Bergen
5892 Bergen
5039 Bergen
5003 Bergen
6863 Leikanger
5337 Rong
e-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]