Beredskapsutfordringer i høyarktis

Beredskapsutfordringer i høyarktis
Kjerstin Askholt, sysselmann på Svalbard
Hvis
Svalbard
lå på fastlandet
Aksjonsfasen
Nedtrapping/etterarbeid
Våre erfaringer/læringspunkter
Forholdet til media
Takk for oppmerksomheten!