Last ned program

Fagdag «Organisere DOK i
kommunen»
2. Februar
Geodata og IT
Modum Kulturhus
Rådhusveien 3, Vikersund.
08.45-09.00 Mottagelse
09.00-09.30 DOK – er det nå så viktig?
Norge har klart seg uten DOK siden istiden. Hvorfor er det så viktig nå?
v/ xxx
09.30-10.00 Hvordan ønsker en planlegger å jobbe med DOK
Forventninger til kartsystemet
v/ Anders Malum - Skedsmo kommune
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 Slik tilrettelegger/bruker vi temadata i planlegging i dag.
v/ Anne Kjersti Briskerud – Kongsvinger kommune og GIS Sør- Hedmark
og Stig Aage Melve – Hamar kommune
11.00-12.00 Lunch
12.00-12.30 Hva er oppdaterte data?
Juridiske betraktninger
Ida Rørbye -Kartverket
12.30-13.15 Geonorge
Muligheter i dag og i morgen
v/ Kjersti Nordskog –Kartverket
13.15-13.30 Pause
13.30-13.45 Nytt fra PTU - Buskerud
13.45-14.15 Erfaringer med DOK pakken fra Norkart
v/ Espen Danevad – Sarpsborg kommune
14.15-14.45 Erfaringer med DOK-pakken fra NOIS.
v/ Randi Brandtsegg – Drammen
og xxxx
14.45-15.00 Diskusjon og Oppsummering
Invitasjon til gratis fagdag «Bruke DOK»
Sett av dagen 2. februar.
Plan og temadatautvalget i Buskerud har gleden av å invitere IT og kart/geodatapersoner til en ny
fagdag om DOK som følger opp fagdagen «bekrefte DOK».
DOK er «Det offentlige kartgrunnlaget» som «Plan og bygningsloven» pålegger alle kommuner å
forholde seg til fra 2016.
DOK inneholder mange datasett, og kommunen forplikter seg til alltid å ha den mest oppdaterte
versjonen tilgjengelig til enhver tid, og å bruke disse datasettene i sin planlegging. Hvordan kan man
best organisere dette i kommunen? Vi inviterer til å høre på erfaringer fra andre kommuner og fra
programvareleverandører. Her kan dere plukke råd og tips fra øverste hylle.
DOK arbeidet er lovpålagt, og PTU velger derfor en gratis fagdag for at økonomi ikke skal være en
årsak til at en ikke kan delta.
Påmelding til fagdagen gjøres på hjemmesiden til Kartverket i Oslo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vi ønsker en påmelding slik at vi kan dimensjonere forelesningssal, bestille bespisning, og sende ut
informasjon i forkant og etterkant.
Vi forbeholder oss retten til å sende regning på bespisning til personer som har meldt seg på, men ikke
møtt.