Søknad om utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel

SØKNAD OM UTSETT FRIST FOR SPREIING AV HUSDYRGJØDSEL
UTAN NEDMOLDING
Søkjar:________________________________________________________________________
Telefon:________________________
Gnr/bnr:________________________
Årsak til søknad om utsett frist:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mengde gjødsel du ønskjer å spreie no (ca. kubikk):___________________________________
Bruk av arealet etter gjødsling:________________________________________________________
Søkjer utsettelse til (dato):_________________________________________
Stad/dato:______________________________
Underskrift:_____________________________