Leveransene av kumelk ned 1,3 prosent i januar

TINE SA
Lakkegata 23, Postboks 25, 0053 Oslo
Telefon: 03080 Telefaks:
E-post: [email protected] www.tine.no
Leveransene av kumelk ned 1,3 prosent i januar
I januar måned ble leveransene av kumelk 137 millioner liter, ned 1,3 prosent fra fjoråret.
Selv om kun en måned er gjennomført, kan det foreløpig virke som leveransene stemmer
brukbart overens med prognosen, som totalt for året viser en nedgang på ca. ett prosent.
Gjeldende prognose er 1 510 millioner liter for 2017, hensyntatt en reduksjon i forholdstall
fra 1,00 til 0,98.
Tørrstoffinnholdet i kumelk endte bak fjorår og prognose for årets første måned.
Fettinnholdet ble 4,24 prosent og proteininnholdet 3,38 prosent.
Leveransene av geitemelk er naturlig beskjedne i starten av året. Januar måned er registret
med 745 tusen liter, 5,5 prosent bak forrige år. Som noen kanskje husker, var det en
monsterstart på 2016, med tosifret prosentøkning mot 2015. Slik sett er starten på 2017 noe
nærmere siste enn forrige år. Forholdstallet for geitemelkkvoter er 0,96, ned fra 0,97 i fjor.
TINE Råvare, 8. februar 2017
Eivind Kjuus
Innmålt kumelk landet totalt i 1000 liter
145 000
140 000
135 000
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000
105 000
1
2
3
4
5
6
2015
7
8
9
10
11
2016
TINE SA Org.nr: NO 947 942 638 MVA | Bank: Danske Bank 8101.05.00079 | Swift Adresse: DABANO22 | IBAN: NO15 81010500079
12
Leveranser januar 2017
Leveranser kumelk TINE
Fylke
2017
1000 ltr.
2 962
2 264
33
7 545
14 296
2 862
1 512
1 268
1 080
2 812
18 236
7 334
11 277
13 494
14 208
Denne mnd
2016
1000 ltr.
3 073
2 270
36
7 516
14 804
2 885
1 502
1 256
1 104
2 852
18 955
7 540
11 415
13 488
13 950
Hittil i år
2016
1000 ltr.
3 073
2 270
36
7 516
14 804
2 885
1 502
1 256
1 104
2 852
18 955
7 540
11 415
13 488
13 950
Endring
%
-3,6 %
-0,3 %
-7,8 %
0,4 %
-3,4 %
-0,8 %
0,7 %
1,0 %
-2,2 %
-1,4 %
-3,8 %
-2,7 %
-1,2 %
0,0 %
1,8 %
15 020
14 890
0,9 %
15 020
14 890
0,9 %
Nordland
9 293
9 202
1,0 %
9 293
9 202
1,0 %
Troms
2 771
2 825
-1,9 %
2 771
2 825
-1,9 %
Finnmark
1 543
1 713
-9,9 %
1 543
1 713
-9,9 %
129 809
131 274
-1,1 %
129 809
131 274
-1,1 %
Herav økologisk melk
4 561
4 576
-0,3 %
4 561
4 576
-0,3 %
Andre aktører totalt
7 091
7 479
-5,2 %
7 091
7 479
-5,2 %
Landet totalt
136 900
138 753
-1,3 %
136 900
138 753
-1,3 %
Tørrstoff innhold melk
levert TINE
Fett ku
Protein ku
Tørrstoff geit
2017
4,24 %
3,38 %
12,66 %
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
TINE kumelk totalt
Prognoser kumelk
jan.17
1000 ltr.
Endring
2017
%
1000 ltr.
-3,6 %
2 962
-0,3 %
2 264
-7,8 %
33
0,4 %
7 545
-3,4 %
14 296
-0,8 %
2 862
0,7 %
1 512
1,0 %
1 268
-2,2 %
1 080
-1,4 %
2 812
-3,8 %
18 236
-2,7 %
7 334
-1,2 %
11 277
0,0 %
13 494
1,8 %
14 208
Denne mnd
2016
Prognose
2017
4,28 %
4,32 %
4,24 %
3,41 %
3,40 %
3,38 %
12,79 %
12,66 %
Denne mnd
jan.17
Endring
jan.17
1000 ltr.
1000 ltr.
Landet totalt
137 489
137 489
Leveranser geitemelk
2017
1000 ltr.
Denne mnd
2016
1000 ltr.
0,0 %
Endring
%
137 489
Hittil i år
2016
Prognose
4,28 %
4,32 %
3,41 %
3,40 %
12,79 %
Hittil i år
jan.17
Endring
1000 ltr.
137 489
2017
1000 ltr.
Hittil i år
2016
1000 ltr.
0,0 %
Endring
%
Utjevningssone Sogn og
Fjordane, Møre og Romsdal,
Nordland og Troms
557
583
-4,6 %
557
583
-4,6 %
Prissone 1 Øst, sør og
Hordaland
188
205
-8,2 %
188
205
-8,2 %
Prissone 2 Trøndelag
0
Landet totalt
745
0
788
0
-5,5 %
745
0
788
-5,5 %