MØTELISTE VÅREN 2017

MØTELISTE VÅREN 2017
SVINNDAL NORMISJON OG VÅLER MISJONSSAMBAND
DATO
TID
Fredag20.jan. 17.30
Onsdag
25.jan.
Onsdag
1.febr.
STED
Fredheim
ARRANGEMENT
TALER
SANG
Åpent Hus med
middag
Årsmøte Normisjon Bjørnar Holmedal
18.00
Fredheim
19.00
Våk
Årsmøte NLM
19.00
Fredheim
FELLESMØTER
Normisjon, NLM og
Pinsevennene:
Fellesmøte
19.00
Fredheim
Fellesmøte
17.00
Fredheim
Fellesmøte
17.30
Våk
18.00
Fredheim
Basar
17.30
Fredheim
19.00
Fredheim
Basar
m/pølsemiddag
Møte
Sture Jenssen
Tryggheimmusikken
fra Rakkestad
Fred.21.april 17.30
Fredheim
Sønd.23.april 16.00
Merk
tiden
Onsdag
19.00
10.mai
Søndag
17.00
21.mai
Fredheim
Åpent Hus med
middag
Åpen vårkonsert
med barnekoret
Jul-Lars
Kvernhusengen
Godt Nytt
Torsdag
9.febr.
Fredag
10.febr
Søndag
12.febr
Fredag
17.febr
Fredag
3.mars
Søndag
5.mars
Fred.
10.mars
Fred.
17.mars
Onsdag
5.april
Tonje Haugeto
Stang
Tonje Haugeto
Stang
Tonje Haugeto
Stang
Gunnar Moslått og
Jan Ingar Båtvik
Åpent Hus med
middag
11.00 Bjørg Skolt, All verdens kvinners
Gunnerødvn.12
bønnedag
17.00
Våk
Misjonsmøte
Fredheim
Møte
Våk
Misjonsmøte
Godt Nytt
Evangeliesenteret Evangeliesenteret
Velkommen til våre møter og middagssamlinger!