Byggebørsen

Byggebørsen 2017
Entreprenørene i 2017
v/ Hans Kristian Aasland
Daglig leder Jærentreprenør AS
Om EBA
− 232 medlemsbedrifter med ca. 26.000 ansatte og en
omsetning på 80 milliarder.
− Utgjør ca. 40% av BNL
− EBA Rogaland:
− Backe Bygg, Block Berge, Veidekke, EB Marine,
GL Prosjektservice, Haaland & Thuestad, Stål og Fasade,
JM Norge, Jærentreprenør, Kruse Smith, Malthus, Moelven,
NCC, Skanska, Mesta, Lemmikainen, Risa AS
Kilde: Prognosesenteret
Kilde: Handelsbanken
Kilde: Prognosesenteret
Kilde: Handelsbanken
Anleggsmarkedet – med kuling i ryggen
Kilde: Prognosesenteret
Yrkesbygg fordelt på fylker
Kilde: Prognosesenteret
Kilde: Prognosesenteret
Entreprenøromsetning Rogaland
Sum
*mill kr.
2016
Budsjett
2017
1 615
1 360
1 470
767
640
650
650
851
1 144
1 460
1 000
950
129
274
243
223
160
480
281
310
350
368
357
260
350
350
288
510
817
654
730
475
500
204
197
189
306
260
280
240
350
214
370
558
465
669
561
620
650
3 865
4 135
5 174
5 913
5 815
5 866
4 765
5 400
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 070
1 250
1 500
1 890
1 710
680
675
925
960
914
856
1 053
209
218
224
Prognose
Nominell verdi. Kilde: Entreprenørene
Entreprenøromsetning 2010 - 2017
Omsetning
5 913
5 815
5 866
5 400
5 174
3 865
2010
4 765
4 535
4 135
2011
2012
2013
2014
2015
Prog. 2016
Bud. 2017
Nominell verdi. Kilde: Entreprenørene
Noen Prosjekter i 2017
Pågående
•Arkivenes hus Ullandhaug I-park
•Langevann – IVAR
•Ydalir UIS – Smedvig
Nye prosjekter (som kommer til oppstart i 2017)
•Hillevågsveien 24 Køhler gruppen
•Kristine Bonnevies terrasse
•Hulda Garborgs vei Statsbygg
•Besøkssenter jernalder gården
•BGE Galleri Stavanger
•Diverse boligprosjekt
mill.kr.
170’
120’
70’
mill.kr.
100’
90’
40’
27’
17’
Prosjekter i 2017
Pågående prosjekter
• Kleivane Barnehage, Sandnes
• Kvadrat Nord, Sandnes
• Finansparken, Stavanger
• M44, Bryne
• Coop Nord, Sjøvegan
• Sandnes Politistasjon
• Ålgård Offset
• Brueland Gård, Sandnes
• Lurahammaren, Sandnes, btr. 1, infrastruktur
• Diverse byggfornyelse prosjekter
• Diverse betongelement prosjekter
Nye prosjekter (som kommer til oppstart i 2017)
• Handel og forretningsbygg, Sandnes
• Diverse betongelement prosjekter
• Diverse byggfornyelse prosjekter
• Lurahammaren, Sandnes, btr. 1
48 mill. kr
110 mill. kr
406 mill. kr
110 mill. kr
15 mill. kr
25 mill. kr
30 mill. kr
70 mill. kr
40 mill. kr
30 mill. kr
150 mill. kr
100 mill. kr.
100 mill. kr.
50 mill. kr
60 mill. kr
Prosjekter i 2017
Pågående prosjekter
• Rogaland Bedriftsidrettskrets, RBIK Hallen
• Atlantic Hotell, Rehabilitering og tilbygg
• Rulleskiløype og overnattingsanlegg i Melsheia
Nye prosjekter (som kommer til oppstart i 2017)
• Næranlegg energiproduksjon
• Leiligheter i Sirdalen
158 mill.kr.
340 mill.kr.
40 mill.kr.
80 mill.kr.
20 mill.kr.
Prosjekter i 2017
Pågående prosjekter
• Byfjordparken Bolig
• Avinor
• Vannspeilet
• Kleppevarden
• Nærbø Alle
Nye prosjekter (som kommer til oppstart i 2017)
• Valahaug
• Bjergsted Trio
• Hundvågparken
• Gammleveien 33
• Byfjordparken Næring
• Sandved Allé
• Gartnerhagen
• Tangarholen
mill.kr.
200
20
50
45
35
mill.kr.
120
57
140
70
210
40
30
30
Prosjekter i 2017
Pågående prosjekter
• Stasjonen Bolig Blokk C
• Comrod
• Sorteringsanlegg IVAR
• Lokstallen Ålgård
• Storbilanlegg Narvik
• Ogna Skole
• Bertel O Steen
Nye prosjekter (som kommer til oppstart i 2017)
• Storbilanlegg Sogndal
• 40-Femti Byggetrinn 1 og 2
45 mill.kr.
35 mill.kr.
115 mill.kr.
20 mill.kr.
30 mill.kr.
95 mill.kr.
16 mill.kr.
35 mill.kr.
150 mill.kr.
Prosjekter i 2017
Pågående prosjekter
• Lokale prosjekter
150
mill.kr.
Nye prosjekter (som kommer til oppstart i 2017)
• Prosjekter mobil virksomhet
200
mill.kr.
Generelle markedskommentarer
•
Betinget optimisme, større interesse fra boligkjøpere.
•
Fremdeles relativt mye tomme kontorlokaler, i enkelte områder.
•
Registrerer et noe mer positivt marked.
•
Økt salg av leiligheter.
•
Presset inntjening på grunn av stor konkurranse.
•
Ser lysere på fremtiden i år enn på samme tid i fjor.