BIBLIOTEKARFORBUNDET – TRØNDELAG

Referat fra fylkesårsmøte 2016
BIBLIOTEKARFORBUNDET – TRØNDELAG
torsdag 4. mars kl 19.00 i
Stjørdal folkebibliotek, Kimen kulturhus
Tilstede: Elisabeth Fossheim Jellestad, Morten Olsen Haugen, Brit Karen Einang, Idun
Østerdal, Marit Rye Bjørnås og Herdis Løkken.
Årsmøtet behandlet følgende saker:
1) Årsberetning vedtatt.
Kommentar til medlemstallet: mange utmeldte pensjonister i fjor.
Kommentar til regnskap: overraskende høy sum for årsmøtet. Regnskap vedtatt.
2) Handlingsplan vedtatt. Gjentagelse av fjorårets.
3) Ingen Innkomne saker.
4) Valg
Valgkomitéens forslag til styresammensetning vedtatt.
a. Leder av fylkeslaget: Morten Olsen Haugen, Nord-Trøndelag fyb (20152017)
b. Styremedlemmer: Brit Karen Einang, Trondheim folkebibliotek (20162018) og Idun Knutsdatter Østerdal, NTNU (2015-2017)
c. Vararepresentant til landsstyret: Brit Karen Einang
d. Varamedlemmer til fylkeslagets styre: Dalia M. Brønstad, Verran
folkebibliotek (1 år) og Trond Hallem, Steinkjer folkebibliotek (1 år)
e. 2 medlemmer til valgkomité: Mari Aas, Holtålen fb (1 år) og Trine Myhr,
Trondheim fb (1 år)
f. 1 varamedlem til valgkomité: Kristin Storvig, NT fyb (1 år)