Tilskuddsmidler til kultur og fritidsforeninger

Tilskuddsmidler til kultur­ og fritidsforeninger
Tilskuddsmidler til kult ­ og fritidsforeninger Sist oppdatert: 07.04.
Lokale lag og foreninger med virksomhet innen kul­ og fritidsfeltet i Larvik, kan søke om kommunale tilskuddsmidler. Søknadsfordelingen skjer én gang per år, med søknadsfrist 1
ma
Retningslinjer for tilskuddsfordeling
Søknadsskje
Spørsmål om ordningen kan rettes Kulturavdelingen v/ Camilla Svendsen (avdelingsleder) eller Silje Strømberg (saksbehandl
Annen informasjon for lag og forening
Regjeringen.no / Frivillig
Frivillighet Nor
Brønnøysundregistrenes frivillighetsregis
Andre tilskuddsordninger på kulturfelt
Frifo
Kulturrå
Sparebakstiftelsen D
Bar ­, ungdoms­ og familiedirektoratet (Bufdir) Se også Tilskuddsportal
Larvik kommune
Page 1 / 1