Årsmelding ungdomsutvalg

Årsmelding ungdomsutvalget 2016
Utvalget har bestått av Lars Halland, Håvard Rønning og Jorid Hinsverk, leder
Det er avholdt tre møter.
Aktiviteter
Feltkarusell:
Veteranene tok også i år hovedansvaret for finfeltkarusellen, som gir god innføring i og trening i
feltskyting. Vi berømmer veteranene for godt arbeid med dette opplegget
Skyteskole:
Det ble på høsten arrangert skyteskole, med hele 13 deltakere. Lars Halland, Bjørn Trøite, Bård Andre
Hovin, Håvard Rønning og John Olav Halland sto for teori og instruksjon.
Trening:
Tirsdager og torsdager innendørs. Utendørstreninger fra mai-september. God oppslutning, deltakelse
i alle klasser.
Arrangerte treningskveld med Mona for R, ER og J mandag 8.februar, med påfølgende kveldsmat.
16.juni holdt Mona en treningsrunde med kommende ståendeskyttere.
Lagmesterskap 15 m
9 deltakere fra ASP, ER og J:
ASP: Ida Jerpstad 218, Runar Slettun Hovin 242, Martin Slettun Hovin 220
ER: 1. Lars Halland jr. 348 2. Amalie Slettun Hovin 346 3. Iver Skamfer Bjerkås 345
Junior: 1. Jon Anders Nyberg 341 2. Ingrid Jerpstad 340 3. Martin Skamfer Bjerkås 337
Lagmesterskap finfelt
9 deltakere fra ASP, ER og J:
ASP: Ida Jerpstad 20/11, Runar Slettun Hovin 29/15, Johannes Rønning 24/9
ER: 1. Iver Skamfer Bjerkås 42/11 2. Lars Halland jr 42/7 3. Amalie Slettun Hovin 41/10
Junior: 1. Martin Skamfer Bjerkås 42/8 2. Ingrid Jerpstad 41/8 3. Jon Anders Nyberg 38/8
Lagmesterskap bane
9 deltakere fra ASP, R, ER og J:
ASP: Ida Jerpstad 227, Nora Ytterhus 229
R: 1. Vegard Uv Værnes 335 2. Stine Hårstad 316
ER: 1. Lars Halland jr. 350 2. Iver Skamfer Bjerkås 347 3. Amalie Slettun Hovin 346
Junior: 1. Ingrid Jerpstad 347 2. Martin Skamfer Bjerkås 342
Samlagsmesterskap
15 m: 7 deltakere fra Rennebu. Lars jr , Iver og Amalie tok de tre første plassene i ER. Martin og Ingrid
kom på henholdsvis 2. og 3. plass i juniorklassen.
Felt: 7 deltakere fra Rennebu. Amalie, Lars jr og Iver tok 1. 2. og 3.plassen i ER. Det måtte 3
omskytinger til mellom Amalie og Lars jr, før Amalie gikk av med seieren. Ingrid kom på 2. plass i
klasse J. Lagseier til Iver, Amalie og Lars jr.
Bane: 7 deltakere fra Rennebu. Maren vant rekruttklassen. Iver og Lars jr tok 1. og 2. plassen i ER. Jon
Anders og Martin ble nr 1 og 3 i klasse J. Rennebu tok dobbeltseier i lagskytinga: 1. Lars jr, Jon Anders
og Martin 297. 2. Ingrid, Maren og Iver 297.
Landsdelskretsstevnet
15 m: Rennebu stilte med 11 deltakere, inkl aspiranter. Maren tok 4. plassen i klasse R. Iver og Lars jr
ble henholdsvis nr 2 og 3 i ER, og Ingrid nr 6 i juniorklassen.
Felt: Rennebu hadde to deltakere. Lars jr ble landsdelskretsmester. Amalie kom på 8. plass.
Bane: 6 deltakere fra Rennebu. Det ble 4. plass på Maren i rekruttklassen. Lars Jr,Iver og Amalie kom
på henholdsvis 4. 5. og 6. plass i ER . Ingrid ble nr 6 og Martin nr 9 i klasse J.
Midtnorsk mesterskap i bane og felt
Rennebu hadde to deltakere med; Lars jr og Amalie. Lars jr kom på 6. plass på felten.
Landsskytterstevnet
Sterke prestasjoner av våre ungdommer. Maren var i finalen på bane og finfelt. Lars jr kom med i
finfeltfinalen. Martin sikret seg finaleplass på både bane og finfelt. Han skjøt 12/8 i finfeltfinalen, og
sikret seg dermed en fin 5.plass og Ungdomsmedaljen. Lars jr og Martin skjøt på laget for Gauldal på
samlagsskytinga. Laget endte på en fin 15.plass.
Skytingens dag ble arrangert 5.juni på Gammelstødalen. Totalt var ca 30 innom. I tillegg til at alle fikk
mulighet til å skyte, var det utdeling av premier til de yngre som hadde deltatt på minst fem
tirsdagsskytinger innendørs, samt utdeling av premier for finfeltkarusellen.
Generelt mener ungdomsutvalget det er bra aktivitet med god oppslutning om trening og
stevnedeltakelse .Ungdomsutvalget retter en stor takk til foreldre, aktive skyttere og instruktører for
god hjelp og støtte.
Til slutt vil ungdomsavdelinga få takke alle som har bidratt ved arrangement og aktiviteter gjennom
året, enten det er vaffelsteking og kaffekoking eller annet. Avgjørende er det at foreldre og foresatte
stiller opp i ulike sammenhenger.
Takk til alle rekrutteringsskyttere for positivt og givende samarbeid i 2016!
For ungdomsutvalget
Jorid Hinsverk