LOKALT KOMPETANSEPROGRAM MOT MOBBING

LOKALT KOMPETANSEPROGRAM MOT MOBBING- DEL 3
onsdag 15. februar 2017
Kl. 08.00- 08.30
Registrering
Kl. 08.30- 09.00
Erfaringsutveksling: Intervensjon i mobbesaker
v/ Kia Rosén
Kl. 09.00- 09.30
Lærerautoritet og klasseledelse
v/ Eirin Ringsbye
Kl. 09.30- 09.45
Kl. 09.45- 10.30
PAUSE
Lærerautoritet og klasseledelse
v/ Eirin Ringsbye
Kl. 10.30- 10.45
Kl. 10.45- 12.00
PAUSE
Lærerautoritet og klasseledelse
v/ Kia Rosén
Kl. 12.00- 13.00
Kl. 13.00- 14.00
LUNSJ
Rustne saker: Type I og type II skoler
v/ professor Erling Roland, Læringsmiljøsenteret i Stavanger
Kl. 13.45- 14.00
Kl. 14.15- 15.00
PAUSE
Reflekterende team: Mobbing uten mobbere?
v/ Tormod Sandvik
Kl. 15.00- 15.15
Kl. 15.15- 15.45
PAUSE
Habilitet
V/ Trond Hansen Riise, leder av Beredskapsteamet mot mobbing, M&R