Is varmes opp Vann kjøles ned Vann fordamper Vann

Kopier på ark med forskjellig farge til hver gruppe. Klipp ut hver setning for seg.
Is varmes opp
Vann kjøles ned
Vann fordamper
Vann varmes opp
Vanndamp kondenserer
Is smelter
Vanndamp kjøles ned
Vann fryser