årsplan musikk 1

ÅRSPLAN Kroppsøving 5-7. STEG TRENGEREID SKULE 2016-2017
VEKE
HOVUDOMRÅDE
KOMPETANSEMÅL ETTER 7.
STEG
Bruke grunnleggjande
rørslemønster og teknikkar i nokre
individuelle idrettar, nokre utvalde
lagidrettar og i alternative
rørsleaktivitetar
Følgje enkle reglar og prinsipp for
samhandling og samspel og
respektere resultata.
3440
idrettsaktivitet
friluftsliv
Vere med i ulike
friluftslivsaktivitetar og praktisere
trygg ferdsel under varierte
vertilhøve
Utføre enkel førstehjelp
Eksperimentere med kroppslege
uttrykk og danse enkle dansar frå
ulike kulturar.
1
Friluftsliv
idrettsaktivitet
2-3
idrettsaktivitet
Følgje enkle reglar og prinsipp for
INNHALD, METODE
KJELDER
1. oppvarming (standard jogg m/
ulike hopp/armrull/ ulike
rørsleleikar
2. hoveddel:
Brentball (idrettsbana)
Volleyball
Fotball (fotballcup)
Styrketr.
3. Uttøying
Tur til Holmavatnet
Gå tur til nærområde skog. Leike
bomgjømsel og andre uteleikar.
1. Sjå film førstehjelp.
2. førstehjelp øving.
3. dans: afrikansk (youtube,
danseskole)
Breakdance, linedance
4. evt styrke/ uttøying
1. Oppvarming(standard jogg m/ ulike
1001 lekerideer til
fysisk
aktivitet
VURDERING
samhandling og samspel og
respektere resultata.
Utføre varierte aktivitetar og delta
i leik som fremjar uthald,
koordinasjon og anna kroppsleg
utvikling
Utføre varierte aktivitetar og delta
i leik som fremjar uthald,
koordinasjon og anna kroppsleg
utvikling
1013
1924
hopp/armrull/ ulike rørsleleikar
2. Hoveddel:
Ulike styrkeøvingar
Stafett
Kanonball
3. Uttøying
1. Oppvarming(standard jogg m/ ulike
hopp/armrull/ ulike rørsleleikar
2. Hoveddel:
Sirkeltrening- klatre vegg (hoppe
ned)- bukk- hoppe frå ring- rulle.
Bøttebasket
Kanonball
3. Uttøying.
idrettsaktivitet
Idrettsaktivitet
Friluftsliv
Bruke grunnleggjande
rørslemønster og teknikkar i nokre
individuelle idrettar, nokre utvalde
lagidrettar og i alternative
rørsleaktivitetar
Vere med i ulike
friluftslivsaktivitetar og praktisere
trygg ferdsel under varierte
vertilhøve
praktisere trygg bruk av sykkel
som framkomstmiddel
1. Oppvarming. (standard jogg m/
ulike hopp/armrull/ ulike rørsleleikar
2. Hoveddel:
Brentball (idrettsbana)
Kanonball
Håndball
Fotball
Styrketrening
Sykkeltur
Fjelltur
3. Uttøying.