Offentlig søkerliste

Offentlig søkerliste - dommer
133091 - Embete som tingrettsdommer ved Sør-Gudbrandsdal tingrett og Nord-Gudbransdal tingrett
(Ref. 17/138)
ID: 1 - Torill Helene Lehre
Kvinne (54), Gjøvik.
Utdanning
Høgskolen i
Lillehammer
2011-08 - 2014-06 Grad: Bachelor juss
Yrkeserfaring
2012-06 -
Azets Insight AS (tidl. Visma Services Norge AS) Stilling: Teamleder--prosjektleder​-fagrådgiver
2007-05 - 2011-06
LønnsEkspressen AS Stilling: Eier-daglig leder
ID: 2 - Jostein Sterri Valla
Mann (47), Hafslo.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1990-08 - 1994-05 Grad: Juridisk embetseksamen
Yrkeserfaring
2014-01 -
Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark Stilling: Fylkesnemndsleder
2000-12 - 2013-12
Advokatene Rolf B. Nybakk og Jostein S. Valla Stilling: Advokat
2000-05 - 2000-12
Statens Vegvesen Sogn og Fjordane Stilling: Førstekonsulent
1997-04 - 2000-04
Sorenskriveren i Indre Sogn Stilling: Dommerfullmektig
1995-07 - 1997-04
Politimesteren i Namdal Stilling: Politiadjutant
1994-05 - 1995-07
Landbruksdepartementet Stilling: Konsulent
1989-06 - 1990-08
Våler batteri/NIKE-Bataljonen Stilling: Sersjant og fenrik
ID: 3 - Nina Cathrine Noss
Kvinne (51), Paradis.
Utdanning
Universitetet i Bergen
1984-08 - 1990-12 Grad: Juridisk embetseksamen
Yrkeserfaring
2000-04 -
Domstolsadministrasjonen Stilling: lagdommer ved Gulating lagmannsrett
1997-01 - 2000-03
Advokatfirmaet Harris Stilling: partner/advokat
1996-01 - 1997-01
Selvstendig næringsdrivende Stilling: advokat i kontorfelleskap med Advokatfirmaet Harris
1990-08 - 1996-06
UIB Stilling: ulike undervisningsoppdrag/kur​s uten stillingsprosent
1995-04 - 1996-01
Advokatfirmaet Harris Stilling: advokat
1993-08 - 1995-04
Justisdepartementet Stilling: dommerfullmektig ved Norhordland sorenskriverembete med permisjon fra
Advokatfirmaet Harris
1991-01 - 1993-08
Advokatfirmaet Harris Stilling: Advokatfullmektig
ID: 4 - Kristine Schilling
Kvinne (46), Asker.
Utdanning
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. februar 2017 kl. 12:53
Side 1 / 5
Universitetet i Oslo
1991-01 - 1995-12 Grad: cand. jur
Yrkeserfaring
2014-09 -
Spesialenheten for politisaker Stilling: Juridisk rådgiver
2016-08 - 2016-10
Domstoladministrasjonen (Sør-Trøndelag tingrett) Stilling: Kst. tingrettsdommer
2014-04 - 2014-08
Spesialenheten for politisaker Stilling: Etterforskingsleder
2012-09 - 2014-04
Domstoladministrasjonen (Bergen tingrett) Stilling: Kst tingrettsdommer
2003-01 - 2012-09
Egen advokatpraksis (Advokat Kristine Schilling LL.M.) Stilling: Advokat
2011-09 - 2012-08
I kontorfellesskap med advokafirmaet Consilium DA Stilling: Advokat
1998-10 - 2003-01
Asker og Bærum herredsrett Stilling: Dommerfullmektig
1997-04 - 1997-12
Tana og Varanger sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig
1996-08 - 1997-04
Advokat Ellen Moen Stilling: Advokatfullmektig
1996-08 - 1996-09
Chr-Albrechts-Universitä​t zu Kiel, rettsmedisinske inst. Stilling: Trainee
1992-10 - 1996-01
Advokatfirmaer i Norge, Tyskland og England Stilling: Trainee
1991-10 - 1992-03
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Stilling: Støtteunderviser
ID: 5 - Børge Alsvik
Mann (37), Lillehammer.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1999-06 - 2005-06 Grad: Cand. jur
Yrkeserfaring
2015-09 -
Fylkesmannen i Oppland Stilling: Seniorrådgiver
2013-04 - 2015-09
Advokatfirmaet Thallaug ANS Stilling: Advokat
2011-09 - 2013-03
Advokatfirmaet Hjort DA Stilling: Advokat
2009-03 - 2011-09
Utenriksdepartementet (rettsavdelingen) Stilling: Rådgiver
2005-06 - 2009-02
Vogt & Wiig AS (nå Simonsen Vogt Wiig) Stilling: Advokatfullmektig/Advoka​t
2004-02 - 2005-02
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett Stilling: Vitenskapelig assistent
ID: 6 - Toril Andersson
Kvinne (47), Ranheim.
Utdanning
Universitetet i Tromsø
2001-08 - 2007-06 Grad: Master i rettsvitenskap
Yrkeserfaring
2017-01 - 2017-06
Ofoten tingrett Stilling: konstituert tingrettsdommer
2016-08 - 2016-12
Fosen tingrett Stilling: konstituert tingrettsdommer
2013-11 - 2016-08
Inntrøndelag tingrett Stilling: Dommerfullmektig
2014-09 - 2016-06
Folkeuniversitetet i Midt-Norge, juridiske fag Stilling: Oppgaveretter/sensor
2010-03 - 2013-10
Advokatene Christian Wiig & Co AS Stilling: Advokat
2008-04 - 2010-03
Advokatene Christian Wiig & Co AS Stilling: Advokatfullmektig
2007-05 - 2008-04
Trondheim kommune - Oppreisningsutvalgets sekretariat Stilling: Jurist/saksbehandler
ID: 7 - Lene Sandberg
Kvinne (34), Alta.
Utdanning
Universitetet i Tromsø
2006-08 - 2011-06 Grad: Master i rettsvitenskap
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. februar 2017 kl. 12:53
Side 2 / 5
Yrkeserfaring
2016-03 -
Advokatfirmaet Hegg & Co, Alta Stilling: Advokat
2013-03 - 2016-03
Alta tingrett Stilling: Dommerfullmektig
2011-05 - 2013-03
Pretor Advokat AS Stilling: Advokatfullmektig
2006-10 - 2011-05
Kriminalomsorgen Tromsø fengsel åpen avdeling Stilling: Ekstra fengselsbetjent
2008-08 - 2009-12
Jusshjelpa i Nord-Norge Stilling: Juridisk saksbehandler
2003-08 - 2006-08
Kriminalomsorgen Arupsgate overgangsbolig Stilling: Ekstra fengselsbetjent
2003-06 - 2004-08
Kriminalomsorgen Hamar fengsel Stilling: Ekstra fengselsbetjent
ID: 8 - Marie Nyhus
Intern søker
Kvinne (39), Hamar.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1996-08 - 2004-06 Grad: Cand. jur
Yrkeserfaring
2016-10 -
Sør-Østerdal tingrett Stilling: konstituert tingrettsdommer
2014-06 - 2016-09
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oppland og Hedmark Stilling: nemndsleder
2011-04 - 2014-05
Fylkesmannen i Hedmark Stilling: seniorrådgiver
2006-08 - 2011-03
Sør-Østerdal tingrett Stilling: dommerfullmektig
2005-03 - 2006-08
Advokatfirmaet KPU DA Stilling: advokatfullmektig
2004-10 - 2005-02
Utlendingsdirektoratet Stilling: forsker/utreder
2004-09 - 2004-12
Senter mot etnisk diskriminering Stilling: førstekonsulent
2003-03 - 2004-06
Universitetet i Oslo Stilling: vitenskapelig assistent
1999-08 - 2001-01
Juss-Buss Stilling: medarbeider
ID: 9 - Stein Erik Sandbekk
Mann (34), Oslo.
Utdanning
Det juridiske fakultet
ved Universitetet i Oslo
2002-08 - 2008-04 Grad: Mastergrad i rettsvitenskap
Yrkeserfaring
2016-10 -
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oppland og Hedmark Stilling: Nemndsleder
2015-11 - 2016-09
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Troms og Finnmark Stilling: Nemndsleder
2013-11 - 2015-10
Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig I
2010-12 - 2013-11
Hallingdal tingrett Stilling: Dommerfullmektig/konstit​uert sorenskriver under ferieavvikling
2013-10 - 2013-10
Kongsberg tingrett Stilling: Konstituert tingrettsdommer
2013-04 - 2013-04
Kongsberg tingrett Stilling: Konstituert tingrettsdommer
2008-04 - 2010-11
Trygderetten Stilling: Rettsfullmektig
2005-01 - 2006-01
Universitetet i Oslo Stilling: Kollokvieveileder
ID: 10 - Søker er unntatt offentlighet
Kvinne
ID: 11 - Ingulf Nordahl
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. februar 2017 kl. 12:53
Intern søker
Side 3 / 5
Mann (46), Vågå.
Utdanning
Universitetet i Tromsø
1995-01 - 2004-06 Grad: Cand.jur.
Yrkeserfaring
2012-12 -
Norges Handelshøyskole (NHH) Stilling: Sensor i juridiske fag ved høyere revisorstudium
2014-12 -
Universitetet i Agder (UiA) Stilling: Sensor juridiske fag
2014-09 -
Eidsivating lagmannsrett Stilling: Tilkalt dommer
2015-05 -
Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett Stilling: Konstituert felles tingrettsdommer
2015-04 - 2015-05
Kristiansand tingrett Stilling: Konstituert tingrettsdommer
2012-04 - 2015-04
Kristiansand tingrett Stilling: Dommerfullmektig
2014-09 - 2014-11
Sør-Gudbrandsdal tingrett Stilling: Konstituert tingrettsdommer
2008-02 - 2012-04
Ernst & Young (EY) Stilling: Advisor, Senior Advisor, Manager - Advokatfullmektig
2008-01 - 2008-01
Finnmark fylkesskattekontor Stilling: Skattejurist
2007-04 - 2007-12
Finnmark fylkesskattekontor Stilling: Skattejurist
2007-04 - 2007-12
Finnmark skattefogdkontor Stilling: Juridisk rådgiver/Stedfortredende skattefogd i Finnmark
2006-08 - 2007-04
Finnmark fylkesskattekontor Stilling: Skattejurist
1999-01 - 2001-12
Nordahl Consulting Stilling: Juridisk konsulent
1996-01 - 1997-05
Juss Hjelpa i Nord Norge Stilling: Juridisk saksbehandler
ID: 12 - Søker er unntatt offentlighet
Mann
ID: 13 - Anne Byfuglien Ulsrud
Kvinne (46), Gjøvik.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1992-08 - 2000-05 Grad: Cand.jur
Yrkeserfaring
2014-06 -
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oppland og Hedmark Stilling: Fylkesnemndsleder/daglig leder
2009-10 - 2014-05
Vestoppland politidistrikt Stilling: Politiadvokat/politiadvo​kat 2
2008-12 - 2009-09
Advokatfirmaet Alver AS Stilling: Advokat
2001-01 - 2008-11
Vestoppland politidistrikt Stilling: Politifullmektig/ - adjutant/ - advokat
2000-03 - 2000-12
Skatteetaten Stilling: Juridisk førstekonsulent
1998-08 - 2000-02
Forbrukerrådet i Oppland Stilling: Konsulent
ID: 14 - Oddbjørn Lunde
Mann (48), Fjellhamar.
Utdanning
Universitetet i Bergen
1989-08 - 1995-12 Grad: Cand.jur.
Yrkeserfaring
2013-08 -
Utenriksdepartementet, Seksjon for eiendomsforvaltning og drift Stilling: Seniorrådgiver
2009-09 - 2013-08
UD/Kgl. norsk generalkonsulat St. Petersburg Stilling: Konsul/nestleder
2007-06 - 2009-08
UD/Kgl. norsk ambassade Canberra Stilling: Amb. sekretær/nestleder
2006-07 - 2007-06
Utenriksdepartementet, Personalseksjonen Stilling: Seniorrådgiver
2002-09 - 2006-07
Utenriksdepartementet, Personalseksjonen Stilling: Rådgiver
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. februar 2017 kl. 12:53
Side 4 / 5
2002-01 - 2002-09
Halden kommune Stilling: Rådgiver
2001-11 - 2002-01
Toten sorenskriverembete Stilling: Konstituert herredsrettsdommer
1998-11 - 2001-11
Valdres sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig
1996-08 - 1998-11
Advokatfirmaet Flod & Co ANS Stilling: Advokat/advokatfullmekti​g
1996-02 - 1996-08
Advokatfirma Folkman & Co DA Stilling: Advokatfullmektig
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. februar 2017 kl. 12:53
Side 5 / 5