MC 130 - kaercher

VIKTIG! OBS!
Dette er et ekstra vedlegg til bruksanvisningen og det skal alltid befinne seg i kjøretøyet. Les nøye
gjennom det før du tar kjøretøyet i bruk, og ikke start kjøretøyet før du er klar over farene ved bruken.
Les oversettelsen av den originale bruksanvisningen!
MC 130
Generelt
Bremseegenskaper
Tyngdepunkt / pendelegenskaper
MC 130 er et kjøretøy med hydrostatisk
fremdrift og sentertappstyring. Derfor har den
andre kjøreegenskaper en de man kjenner til
fra personbiler.
Når kjørepedalen på MC 130 slippes, virker dette
som en aktiv forsinkelse. Dette i motsetning til
personbiler, der kun motorbremsen virker.
OBS: Når kjørepedalen slippes i transportmodus,
er bremseforsinkelsen klart lavere enn i
arbeidsmodus.
Hekkpåbygg og last har innvirkning på posisjonen
for kjøretøyets tyngdepunkt og dermed også på
kjøreegenskapene.
Spesielt når påbygg har vært skiftet ut og når
lasttilstanden kan forandres, må sjåføren innstille
seg på endrede kjøreegenskaper. Grenseverdier
kan nås tidligere.
MC 130 har et sentralt pendelledd for å kunne gå
godt i terrenget. Dette gjør det mulig at de to
kjøretøyhalvdelene kan bevege seg på tvers av
kjøreretningen uavhengig av hverandre.
Dermed får føreren ingen umiddelbar
tilbakemelding fra den bakre halvdelen av
kjøretøyet. Under kjøring må føreren derfor følge
med på bakdelens kjørebevegelser i speilet.
Veltefare
Vær oppmerksom på at kjøreegenskapene til
et sentertappstyrt kjøretøy er svært
forskjellige fra en personbils kjøreegenskaper.
• Kjør jevnt og med tilpasset hastighet
gjennom svinger. Dette gjelder spesielt ved
kjøring i oppover- og nedoverbakke og på
tvers av hellinger.
• Vær oppmerksom på forskyvning av
tyngdepunkt avhengig av påbygg og
fyllnivået i feieavfallsbeholderen.
• Tilpass kjørehastigheten ved kjøring rett fram
og i svinger i henhold til
omgivelsesforholdene, som f.eks. kvaliteten
på veibanene og lasten på kjøretøyet.
• Vær oppmerksom på at for- og bakvogn
frakobles med et sentralt pedalledd.
Styreegenskaper
Spesielt ved rask kjøring i svinger, på snø, is,
regnvåte veier, løst underlag og ved snuing i
hellinger reagerer sentertappstyrte kjøretøy mer
direkte på styremanøvere enn personbiler gjør.
Unngå flere raske manøvere etter hverandre.
- NO -
5.967-362.0 (06/16)