Om Institutt for elektro, IT og kybernetikk

Institutt for elektro, IT og
kybernetikk (EIK)
Svein Thore Hagen
professor
Instituttleder
Høgskolen i Sørøst-Norge
BSc: Informatikk og automatisering
MSc: Industrial IT and Automation
Høgskolen i Sørøst-Norge
BSc: Elkraftteknikk
MSc: Electrical Power Engineering
Høgskolen i Sørøst-Norge
Forskning ved Elektro, IT og kybernetikk
Prosessoptimalisering onshore/offshore
Fornybar energi (vannkraft, biogass)
Kjernekompetanse og -erfaring
fra prosessindustri siden 1989
Kombinerer reguleringsteknikk
og fornybar energiproduksjon
Samfunnsutfordringer
Sensorteknologi og Industriell IT
anvendt mot velferdsteknologi
og energibruk i bygninger
Høgskolen i Sørøst-Norge
www.usn.no
Høgskolen i Sørøst-Norge