Solstrand 2010 - Legeforeningen

Påmelding
Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn
som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.
Da kan du også logge deg inn senere for å gjøre endringer i din påmelding.
Hvis du ikke har HPR-nummer
eller hvis du har æ,ø,å i etternavnet ditt
kan du melde deg på her
INVITASJON
Allmennlegeforeningen og
Norsk forening for allmennmedisins kurs
Solstrand Hotel & Bad, Os
29. mai – 2. juni 2017:
Kurskomité:
Bernt-Olaf Lian Flem, Straume Legesenter
Axel Heienberg, Nygårdsgaten Legesenter
Alexander Geelmuyden, Fjellsiden Legesenter
Marit Berge Endresen, Eidsvåg Legekontor
Stian Wesnes, Krambua Legesenter
Stina Lind Monsen, Strand Legesenter
Kursene er godkjent i videre-/etterutdanningen for allmennleger:
Klinisk emnekurs i Fys.med: 15 poeng
Klinisk emnekurs i Indremedisin: 15 poeng
Mandag 29. mai
FYSIKALSK MEDISIN
– trening som medisin
1435-1520
Møteleder: Stian Wesnes
Fysisk aktivitet i svangerskapet
Førsteamanuensis Lene Annette Hagen Haakstad
0700
Morgenbad i Bjørnefjorden
1520-1540
Kaffe og te
0830-0845
Kursstart
1540-1625
Trening som medisin; med legen på laget (Teori)
0845-0930
Hva er smerte og hvorfor betyr det noe?
Fysioterapeut og manuellterapeut Sigurd Mikkelsen
0935-1020
Allmennlege Ole Petter Hjelle
1630-1715
Legen på laget – vi gjør det i praksis
Allmennlege Ole Petter Hjelle
Nye retningslinjer for håndtering av skuldersmerte i
allmennpraksis
1930
Middag
2100
Quiz og Solstrand Social club
Fys.med. Niels Gunnar Juel
1020-1040
Kaffe og te
1040-1125
Nasjonale retningslinjer for billeddiagnostikk av atraumatiske
muskel-skjelettplager i primærhelsetjenesten
Tirsdag 30. mai
FYSIKALSK MEDISIN
– trening som medisin
Fys.med. Niels Gunnar Juel
1130-1215
Møteleder: Marit Endresen
Rygg – enkelt og greit!
Fys.med. Eirik Vikane
0700
Morgenbad i Bjørnefjorden
1215-1345
Lunsj
0830-0915
Gammel vane vond å vende
1345-1430
Litt mer om rygg
Hjernerystelse
Fys.med. Eirik Vikane
Allmennlege Thomas Mildestvedt
0920-1005
Kan vi gi generelle treningsanbefalinger? I så fall hva?
Idrettsfysiolog Jan Hoff
1005-1025
Kaffe og te
1025-1110
Ankel og fot; plager du kan hjelpe pasienten med
Ortoped Tomm Kristoffersen
1115-1200
Hjelper trening ved psykiske lidelser?
Onsdag 31. mai
NÅR ORGANENE SVIKTER
Møteleder: Axel Heienberg
0700
Morgenbad i Bjørnefjorden
0830-0915
Hjerte: klinisk anatomi, fysiologi og medikamenter
Psykiater Bo Skagen
1200-1330
Kardiolog Gaute Vollan
Lunsj
0920-1005
1330-1415
Nyre og kar: klinisk anatomi, fysiologi og medikamenter
Trening som behandling ved overvekt
Nefrolog Rune Bjørneklett
Allmennlege Thomas Mildestvedt
1420-1505
1005-1025
Kaffe og te
1025-1110
Hypertensjon i allmennpraksis
Trening som behandling ved hjertesvikt, KOLS, HT, DM
Idrettsfysiolog Jan Hoff
Allmennlege Eivind Meland
1505-1525
Kaffe og te
1115-1200
1525-1610
Komplisert og sekundær hypertensjon
Lev lenger med digital treningsstøtte
Nefrolog Rune Bjørneklett
Idrettsfysiolog Jan Hoff
1200-1330
Lunsj
1330-1415
Middag for resterende (de som ikke reiser på båttur).
Tungpust. Klinisk tenkning, strategier for utredning og
behandling
Solstrand Social Club
Gaute Vollan
1715-2200
Båttur til Rosendal
1930
2200
1420-1505
Tungpust – fortsettelse
Gaute Vollan
1600-2030
Fjelltur
1930
Middag
2100
Middag for turgåerne
2200
Solstrand Social Club
Torsdag 1. Juni
NÅR ORGANENE SVIKTER
Geriater Bjørn Erik Neerland
1420-1550
Fagforeningstimer
Representanter fra AF og NFA
1830
Aperitiff m/ underholdning
1930
Festmiddag
Møteleder: Alexander Geelmuyden
0700
Morgenbad i Bjørnefjorden
0830-0915
Når nyrene svikter. Kjentmannsråd i ulendt terreng
0920-1005
Fredag 2. juni
NÅR ORGANENE SVIKTER
Møteleder: Stina Lind Monsen
Nefrolog Rune Bjørneklett
0725
Morgenbad i Bjørnefjorden
Når hjertet halter og svikter
0900-0945
Skrøpelighet og fall hos eldre
Geriater Marte Mellingsæter
Kardiolog Gaute Vollan
1005-1025
Kaffe og te
1025-1110
Organenes sviktende samhandling. Kliniske dilemma
0950-1035
Skrøpelighet og fall hos eldre, fortsetter
Geriater Marte Mellingsæter
1035-1055
Kaffe og te. Utsjekk
1055-1140
Kasuistikk – legemiddelgjennomgang
Nefrolog Rune Bjørneklett
1115-1200
Organenes sviktende samhandling, fortsetter
Geriater Rita Romskaug
Nefrolog Rune Bjørneklett
1145-1230
1200-1330
Medikamentell behandling hos eldre
Lunsj
Geriater Rita Romskaug
1330-1415
Delir
1230-1400
Lunsj/Avreise
PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Kursavgift:
Pris begge emnekurs: Kr 5850,Pris for enkeltkurs kr 3350,- per kurs.
Kursavgiften blir ikke refundert.
Godkjenning:
For å få tildelt kursbevis må du følge kurset i sin helhet, altså være til stede
på samtlige av kursets timer. Det blir sendt ut presensliste før og etter lunsj
hver kursdag. Du må selv sørge for å være til stede for å signere på denne.
Møt opp i tide. Heller litt tidlig enn for sent.
Aktiviteter som krever forhåndspåmelding/betaling:
Oppholdsutgifter:
Kr 2540,-per person pr. døgn i enkeltrom (fullpensjon).
Ikke-boende kursdeltakere: kr. 650,- som inkluderer lunsjbuffet og
kaffepauser.
Ledsager kr.1340,- pr. person i helpensjon,
Halvpensjon (frokost og middag) kr 940,- per døgn
kun overnatting og frokost kr 620,Kursdeltakerne må selv dekke hotellutgiftene før avreise. Refusjon av
reise- og oppholdsutgifter kan søkes til Utdanningsfond II etter kurset mot
originalbilag og kopi av kursbevis. Det er nå også mulig å søke digitalt.
Påmelding:
Innen 13. mars
Tirsdag 30.mai
Båttur til Rosendal kr. 800,- Det blir gåtur til Baroniet (drøy km) med en
liten konsert i den røde sal. Egen middagsservering for de som reiser på
båttur, kaffe og kaker om bord og en deilig suppe når vi kommer tilbake
til Solstrand.
Aktiviteter som ikke krever forhåndspåmelding:
Onsdag 31. mai
Fjelltur
Husk turklær/sko etter værforhold.
Avbestilling
Gebyrfri avmelding kan gjøres innen påmeldingsfristen. Etter 13. mars
2017. og frem til tre uker før kursstart, belastes avmeldingsgebyr med
50 % av kursavgiften.
Avmelding under tre uker før kursstart belastes med full kursavgift.
Hotellutgifter refunderes i henhold i hotellets avbestillingsregler. Dersom
foreningene blir belastet for hotellutgifter på grunn av for sen avmelding,
vil den enkelte måtte betale beløpet.
Avbestillingsbetingelsene gjelder uansett årsak; generell avbestilling,
manglende fremmøte, sykdom eller andre årsaker. Sjekk derfor om din
personlige reiseforsikring også gjelder ved denne type utgifter.
Solstrand Hotel og Bad har basseng, egen spa-avdeling, trimrom,
beliggenhet som egner seg for fjelltur og sykkeltur, nær golfbane.
www.solstrand.com
Påmelding: Se øverst på siden
Velkommen til Solstrandkurs!
Det er festspilltid/nattjazztid og billetter kan
bestilles på hhv www.fib.no og www.nattjazz.no.