Klart språk, Strategikoneranse 2017 Telemark

Klart språk i kommunesektoren
Anna Holm Vågsland, KS
Marianne Bugge Nordberg, KS og Oslo kommune
Én av tre
nordmenn forstår
ikke innholdet
i offentlig
informasjon …
Kostnader …
Hva er klarspråk?
En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne
• finner det de trenger
• forstår det de finner
• kan bruke det til å gjøre det de skal
Tekstarbeid som opplæring
Kan få
hjerteproblemer
av et sånt brev.
Varsel om pålegg?
Jeg tenker ikke på
annet enn ost og
syltetøy.
Hva mente brukerne?
Språket uttrykker
makt. PBE fremstår
som en stivbeint og
streng etat, en etat
med dårlig selvbilde.
Forferdelig vanskelig og
kronglete språk.
Alt er sett fra Plan- og
bygningsetatens ståsted,
og ikke tilpasset meg.
Det er meg revnende
likegyldig når bystyret
vedtok å delegere
myndighet til Plan- og
bygningsetaten.
Nå skjønner jeg hva
teksten handler om.
Jeg oppfatter etaten
som mye
hyggeligere når det
er lett å lese.
Teksten er
forståelig første
gang du leser
den.
Nå får jeg svar på
det jeg lurer på.
Jeg får en følelse
av at de ønsker å
hjelpe.
Behagelig at
lovhenvisningene
er i et eget avsnitt.
Brevet er
vennligere enn før,
samtidig fremstår
etaten som
profesjonell.
Tekstbase: klarspråk.no/kommunesektoren
Regionale kurs
• Tromsø, 25. og 26. april
• Kongsberg, 9. og 10. mai
• Nord-Trøndelag, 8. og 9. juni
• Sogn og Fjordane, sept
http://www.ks.no/kursklartsprak
Klarspråksprisen
Støtteordning
• søknadsfrist 1. mai 2017
Les mer: http://www.ks.no/stotteordning
Takk for oss!
Anna Holm Vågsland, [email protected], mobil: 926 15 541
Marianne Bugge Nordberg, [email protected], mobil: 920 72 612